FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
organik_kimya_bilim_dali Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Yılmaz

Erasmus Koordinatör: Doç. Dr. Semahat KÜÇÜKKOLBAŞI

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. Aydan YILMAZ

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Dr. Salih Zeki BAŞ

Amacı:

Vizyon:

Misyon:

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı:

Kabul ve Kayıt Koşulları: Programa kayıt yaptıracak adaylar (1) Selçuk Üniversitesinin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan gerekli puana sahip olmaları ve (2) ilgili alanlarda başarılı bir lisans derecesine sahip olmaları gerekir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Bazı dersler belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf tutulabilir. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunursa öğrenci belirtilen derslerden muaf tutulabilir.

Mezuniyet Şartları: Kimyada yüksek lisans derecesi kazanmak için bir seminer dersi ve tezin yanı sıra minimum 120 AKTS´lik ders almak ve 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Herbir dersin ölçme ve değerlendirme bilgileri ders planında açıklanmıştır.

İstihdam Olanakları: Kimyagerlik mesleği her ürünün üretim aşamasında gerekli olduğu gibi ürün kontrolünde de çok önemi vardır. Üretilen malzeme veya gıdanın kalite kontrolü kimyagerler tarafından yapılmaktadır ve buda kimyagerlik mesleğinin önemini ortaya koymaktadır. Mezunlarımızın her alanda iş bulmasının yanı sıra kendi iş yerini de kurması mümkündür. Mezunlarımızın istihdam alanları Tarım sanayi, Gıda sanayi, Boya sanayi, İlaç Sanayi, Deri sanayi, Cam sanayi, Tekstil sanayi, Temizlik sanayi, Kâğıt sanayi, Özel Laboratuarlar, Hastane laboratuarları, Sağlık hizmetleri, Öğretmen, Akademisyen, Araştırmacı, Test laboratuarı, Kalite kontrol laboratuarı, İlaç Firması mümessili, Kimyasal madde üretimi, Polimer, Polis laboratuarları, TÜBİTAK, Adli Tıp ve Silah sanayidir. Bunlar kimyagerlere iş olanağı sağlayan başlıca alanlardır.

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar aynı veya ilgili farklı bölümlerde doktora programına devam edebilirler.