FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
organik_kimya_bilim_dali Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
(DÖNEM Güz)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8213051003NMR SPEKTROSKOPİSİ5Prof. Dr. Mustafa YILMAZ
8213051004FENOLİK REÇİNELER5
8213051007ORGANİK KİMYA. SPEKTROSKOPİK YÖNT.5Doç.Dr. Begüm TABAKCI
8213051017İLERİ ORGANİK KİMYA5Prof. Dr. İbrahim KARATAŞ
8213051019ÇEVRİLME REAKSİYONLARI6
8213051035ORGANİK KONDENSASYON VE FOTOKİMYASAL REAKSİYONLAR5Doç.Dr.Şeref ERTUL
8213051037ORGANİK BİLEŞİKLERİN İSİMLENDİRME ESASLARI ( NOMENKLATÜRÜ )5
8213051038POLİMER KARAKTERİZASYONU5Doç.Dr. Ahmet OKUDAN
8213051043LİF TEKNOLOJİSİ VE BOYAMASI5Prof. Dr. İbrahim KARATAŞ
8213051054TABİİ ANTİOKSİDANLAR5Y.Doç.Dr.Nejdet ŞEN
8213051055TERMAL ANALİZ METODLARI5Doç. Dr. Aydan YILMAZ
8213051058DOYMAMIŞ ORGANİK BİLEŞİKLERİN REAKSİYONLARI5
8213051066 MAKROMOLEKÜLLERİN ORGANİK KİMYASI5Doç.Dr.Ahmet OKUDAN
8213051067REAKTİF ARA ÜRÜNLER5Doç. Dr. Özlem ŞAHİN
8213051068ADLİ KİMYA5Doç.Dr.Şeref Ertul
8213051081ENOLLER VE ENOLATLAR5
(DÖNEM Bahar)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8213051002AROMATİK BİLEŞİKLER5Prof. Dr. Mustafa YILMAZ
8213051006SPEKTROSKOPİK UYGULAMALAR5Prof.Dr. Mustafa YILMAZ
8213051009ORGANİK STEREO KİMYA5Doç.Dr. Begüm TABAKCI
8213051011HETEROSİKLİK BİLEŞİKLER5
8213051012PERİSİKLİK REAKSİYONLAR6Doç. Dr. Serkan ERDEMİR
8213051013OKSİMLER VE OKSAMİTLER KİMYASI5Prof. Dr. İbrahim KARATAŞ
8213051020NÜKLEOFİLİK REAKSİYONLAR5Doç. Dr. Ahmet KOÇAK
8213051021AROMATİK REAKSİYON MEKANİZMALARI5Prof. Dr. İbrahim KARATAŞ
8213051033ORGANİK SENTEZLERDE KARBANYONLAR.5Y.Doç.Dr. Nejdet ŞEN
8213051051POLİMERLERİN KİMYASAL MODİFİKASYONU5Doç.Dr. Ahmet OKUDAN
8213051057ORGANİK ÇÖZÜCÜLER5Doç.Dr.Şeref ERTUL
8213051062KİMYASAL RİSK ETMENLERİ5Doç. Dr. Ahmet KOÇAK
8213051063KONTROLLÜ/YAŞAYAN RADİKALİK POLİMERİZASYON TEKNİKLERİ5Doç.Dr.Ahmet OKUDAN
8213051064GIDA TEKNOLOJİSİNDEKİ BİYOKATALİZÖRLER5Doç. Dr. Aydan YILMAZ
8213051065BİYOKİMYADA TEMEL LABORATUAR TEKNİKLERİ5Doç. Dr. Aydan YILMAZ
8213051069İLERİ POLİMERİZASYON YÖNTEMLERİ5Doç.Dr. Ahmet OKUDAN
8213051070ORGANİK KİMYADA ÖZEL İSİMLİ REAKSİYONLAR5Doç. Dr. Serkan ERDEMİR
8213051071İNORGANİK KİMYADA GÜNCEL KONULAR5Doç.Dr.Mustafa Şahin
8213051072FENOLİK YAPILARIN KİMYASI5Yrd.Doç.Dr. Nejdet ŞEN
8213051073KARBONİL KİMYASI5Doç.Dr.Özlem ŞAHİN
8213051074KANSER TEDAVİSİNDE FOTOTERAPİ VE FOTOTERAPİ AMAÇLI NANOMALZEMELERİN TASARLANMASI5Doç.Dr. Pervin DEVECİ
8213051075PROTEİN YAPISI VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ5Doç. Dr. Esra Maltaş