FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
nanoteknoloji_ve_ileri_malzemeler Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Nanoteknoloji ve İleriMalzemeler alanında elde ettiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri etkin biçimde kullanabilme.
P.Ç.2 Alanının multidisipliner yapısına uygun olarak, disiplinler arası etkileşim kavrayışını geliştirme.
P.Ç.3 Elde ettiği farklı disiplinlere sahip bilgileri bütünleştirme, yorumlama ve yeni bilgiler oluşturabilme.
P.Ç.4 Alanında karşılaştığı sorunları bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak analiz etme, çözüm önerileri geliştirme.
P.Ç.5 Alanının gerektirdiği düzeyde deneysel ekipman, bilgisayar yazılımı ve bilişim teknolojilerini yetkin düzeyde kullanabilme.
P.Ç.6 Alanında uluslararası alanda gerçekleştirilen çalışmaları takip edebilecek düzeyde en az bir yabancı dilde sözlü/yazılı iletişim kurabilme.
P.Ç.7 Alanı ile ilgii çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, onları yorumlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme.