FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
nanoteknoloji_ve_ileri_malzemeler Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
(DÖNEM Güz)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8217001001NANOBİLİMLERE GİRİŞ 5
8217001003MEDİKAL NANOTEKNOLOJİ6
8217001004GIDA PROSESLERİ VE AMBALAJLAMASINDA NANOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI 5Yrd.Doç.Dr. Meryem Kara
8217001006NANOPARTİKÜL YÜZEYLERDE KATALİZ VE ELEKTROKATALİZ 5
8217001013ELEKTROSPRAY VE MALDI KÜTLE SPEKTROMETRİ : TEMELLERİ, İNSTRÜMENTASYON VE BİOLOJİK UYGULAMALAR5
8217001014LASER DOKU ETKİLEŞMESİ : TEMELLERİ VE UYGULAMALARI5
8217001015NANOÖLÇEKTE ENERJİ TAŞINIMI VE DÖNÜŞÜMÜ5Doç. Dr. Mustafa KOYUNCU
8217001016KRİSTAL YAPI BİLGİSİ5Yrd. Doç.Dr. Hayreddin KÜÇÜKÇELEBİ
8217001017 BİYOMALZEMELER VE BİYOUYUMLULUK5
8217001018İLERİ HÜCRE BİYOLOJİSİ5
8217001019KARBON DOTLARIN ÜRETİLMESİ VE UYGULAMALARI5Yrd.Doç.Dr. Saliha Dinç
8217001020MOLEKULER FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ5
(DÖNEM Bahar)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8217001007GIDA GÜVENLİĞİ VE NANOBİYOSENSÖRLER5Yrd. Doç.Dr. Meryem Kara
8217001008ARAYÜZLERDE NANOKİMYA 5
8217001009X-IŞINI TOZ KIRINIMININ TEMELLERİ 5Yrd.Doç.Dr. Mehmet Taşer
8217001010NANOMETROLOJİ5
8217001011NANOMALZEMELERİN ANALİZİNDE KULLANILAN SPEKTROSKOPİK TEKNİKLER5
8217001012MİKRODİZİN YÖNTEMLERİ VE VERİ ANALİZİ5
8217001021HÜCRE ZARI DİNAMİĞİ VE DIŞ MATRİKSLE ETKİLEŞİMİ 5
8217001022İLAÇ HEDEFLENDİRMEDE NANOTEKNOLOJİK YAKLAŞIMLAR5
8217001024OMİKS TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ5
8217001025PROTEİN KROMATOGRAFİSİ5Yrd.Doç.Dr. Saliha Dinç