FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
molekuler_biyoloji_bilim_dali Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
(DÖNEM Güz)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8211041001GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE DNA TEKNOLOJİSİ5PROF.DR.YUSUF DURAK.
8211041009HÜCRE ULTRASTRÜKTÜRÜ5Yrd.Doç.Dr.Sadettin ÜNSAL
8211041011GEN KLONLAMASI5Doç.Dr. Emine ARSLAN
8211041012MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER5Doç.Dr.Emine ARSLAN
8211041014ÖKARYOTİK GEN EKSPRESYONU5
8211041018KANSER MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ5
8211041021MOLEKÜLER BİTKİ SİSTEMATİĞİ VE FİLOGENETİK5Doç. Dr. Tuna UYSAL
8211041022PROTEİNLERİN MOLEKÜLER ANALİZLERİ 5Prof. Dr. Emine ARSLAN
8211041023SİSTEMATİK' DE KROMOZOMLAR5Doç. Dr. Tuna UYSAL
8211041026HAYVAN HÜCRE KÜLTÜRÜ5Doç. Dr. Rüstem Duman
8211041029FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİ5
8211041034ENZİM VE FERMENTASYON TEKNOLOJİSİ5
(DÖNEM Bahar)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8211021057KUMUL ALANLAR VE BİTKİ ÖRTÜSÜ5Yrd. Doç.Dr. Hakkı DEMİRELMA
8211041002DNA'NIN İZOLASYONU VE PRUFİKASYONU5PROF.DR.YUSUF DURAK
8211041013GEN TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI VE ETİĞİ5Doç.Dr. Emine ARSLAN
8211041015CANLILARDA MOLEKÜLER DÜZENLEME MEKANİZMALARI5
8211041016BİTKİLERDE KROMOZOM BANTLAMA TEKNİKLERİ5Doç.Dr. Emine ARSLAN
8211041017GENOTİPLENDİRME5Doç.Dr. Emine ARSLAN
8211041019PROTEİN YAPI VE İŞLEVLERİ5
8211041024MOLEKÜLER ÇAĞDA BİTKİLERDE BİYOİNFORMATİK5
8211041033İLERİ MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİ5Doç.Dr.Emine ARSLAN
8211041035GEONOMİK BAKIŞ AÇISI İLE GENDEN FENOTİPE5
8211041041BİTKİ EKSTRAKTLARININ ANTİVİRAL AKTİVİTELERİNİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ5Prof. Dr. Rüstem Duman