FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
mineraloji_petrografi_bilim_dali Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
(DÖNEM Güz)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8224021001İLERİ MAĞMATİK KAYAÇLAR PETROGRAFİSİ6
8224021002KRİSTAL KİMYASI6
8224021004KİL MİNERALOJİSİ VE KİMYASI7Prof. Dr. Muazzez ÇELİK KARAKAYA
8224021010ÇEVRE VE ŞEHİR JEOLOJİSİ6Prof.Dr.Hüseyin Kurt
8224021011MİNERAL VE KAYAÇLARDA JEOKİMYASAL VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YORUM6Prof.Dr.Hüseyin Kurt
8224021015JEOTERMOBAROMETRE ESASLARI7Prof.Dr.Kerim KOÇAK
8224021017GRANİTOİDLER7Prof.Dr.Kerim KOÇAK
8224021020KİLLERİN MİNERALLERİNİN KÖKENİ7Prof. Dr. Muazzez ÇELİK KARAKAYA
8224021028HİDROTERMAL MİNERAL OLUŞUMLARI7Prof. Dr. Necati KARAKAYA
8224021029ARKEOMETRİDE JEOLOJİK YÖNTEMLER7Prof. Dr. Necati KARAKAYA
8224021030METAMORFİK DOKULAR VE MİKRO YAPILAR6Yrd.Doç.Dr. Gürsel KANSUN
8224021031TÜRKİYEDEKİ METOMORFİK MASİFLER6
8224021038PETROLOJİK ÇALIŞMALARDA BİLGİSAYAR UYGULAMALARI6Doç. Dr. Kürşad ASAN
8224021040MAGMATİK KAYAÇLARDA ARAZİ ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ6Doç. Dr. Kürşad ASAN
8224021041ASBEST VE DİĞER LİFSİ MİNERALLERİN TANIMLAMA YÖNTEMLERİ7Prof. Dr. Muazzez ÇELİK KARAKAYA
8224021044BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ7Prof. Dr. Muazzez ÇELİK KARAKAYA
8224021046OFİYOLİTİK KAYAÇLARDA METAMORFİZMA ÖZELLİKLERİ7
(DÖNEM Bahar)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8224021007KİL SEDİMENTOLOJİSİ7Prof. Dr. Muazzez ÇELİK KARAKAYA
8224021008ELEKTRON MİKROSKOP PRENSİPLERİ7Prof. Dr. Necati KARAKAYA
8224021012NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİN JEOKİMYASAL OLARAK YORUMLANMASI6Prof.Dr. Hüseyin Kurt
8224021014MERMERLER VE PARLATILABİLİR KAYAÇLAR6Prof.Dr.Hüseyin Kurt
8224021018JEOKİMYASAL ANALİTİK YÖNTEMLER7Prof.Dr.Kerim KOÇAK
8224021021KAYAÇ MİNERALLERİNİN TANIMLANMASINDA KULLANILAN ANALİTİK YÖNTEMLER7Prof. Dr. Muazzez ÇELİK KARAKAYA
8224021024GRANİTOİD KAYAÇLARIN EKONOMİK JEOLOJİSİ7Prof.Dr.Kerim KOÇAK
8224021026MİNERALLERİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ7Prof. Dr. Necati KARAKAYA
8224021027İLERİ METAMORFİK KAYAÇ PETROGRAFİSİ6Yrd. Doç. Dr. Gürsel KANSUN
8224021032LEVHA TEKTONİĞİ AÇISINDAN METOMORFİZMA6Yrd. Doç. Dr. Gürsel KANSUN
8224021033VOLKANOKLASTİK KAYAÇLAR6Doç. Dr. Kürşad ASAN
8224021035MAGMATİK SÜREÇLERİN PETROLOJİK MODELLEMESİ6Doç. Dr. Kürşad ASAN
8224021042DOĞAL ZEOLİTLER7Prof. Dr. Muazzez ÇELİK KARAKAYA
8224021043ALTERASYON MİNERALOJİSİ VE KİMYASI6
8224021045METAMORFİK KAYAÇLAR İÇİN ARAZİ ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ7