FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mine ULUSOY

Erasmus Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Selçuk SAYIN

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. Mustafa TOSUN

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Bilgehan YILMAZ ÇAKMAK

Amacı:

Vizyon:

Misyon:

Program Dili:

Program Tanımı:

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Önceki Öğrenmenin Tanınması:

Mezuniyet Şartları:

Ölçme ve Değerlendirme Esasları:

İstihdam Olanakları:

Üst Derece Programlara Geçiş: