FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Doktora Programı Süreçleri

DOKTORA PROGRAMI İŞ AKIŞ ŞEMASI

Özet Anlatım için tıklayınız.

 Seminer Teslimi için;

- Anabilim Dalından üst yazı,

-FBE 7 nolu form Enstitüye teslim edilmelidir.

 

Yeterlilik;

Ders ve Seminerini tamamlayan öğrenciler (en erken üçüncü yarıyılda, en geç beşinci yarıyılda) Güz yarıyılında Ekim-Kasım, Bahar yarıyılında Nisan-Mayıs aylarında yeterlilik sınavına girmek zorundadır. Bunun için aşağıdaki belgelerin Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.

-Danışman dilekçesi,

- Anabilim Dalından üst yazı,

-FBE10 nolu form  Enstitüye teslim edilmelidir

Yeterlilik sınavına giren öğrenci, sınavdan sonra aşağıdaki belgeleri Enstitüye teslim etmelidir.

- Anabilim Dalından üst yazı,

-FEB 11,

-FBE 12

-FBE 13 nolu formları,

-Yeterlilik sınav soru ve cevapları ile beraber Enstitüye teslim edilmelidir.

 

Tez Başvurusu;

Yeterlik sınavından başarılı olan öğrenciler, tez önerisini enstitüye sunarlar. Bu işlem  için;

- Anabilim Dalından üst yazı,

-FBE14,

-FBE15,

-FBE17,

-FBE18,

-FBE 22 nolu formlar Enstitüye teslim edilmelidir.

BAP Başvurusu;

Tez projesini Enstitüye sunan öğrenciler istedikleri takdirde BAP Koordinatörlüğüne projelerini sunabilirler. Bu işlem için;

-Anabilim Dalından üst yazı,

-Danışman Dilekçesi,

-TİK Üyelerinin BAP destek talebi için ortak imzalanmış belge,

-BAP’ın Tez projesi müracaat formu,

-Proforma faturalar ile Enstitüye başvurması gerekmektedir.

 

Tez İzleme Kurulu raporu;

Teze başlayan bir öğrenci teze başladığı tarihten itibaren 6 ayda bir TİK’e bilgi veren bir rapor sunar. Bunun neticesinde Enstitüye;

-Anabilim Dalı başlıklı yazısı,

- FBE16,

-FBE 17,

-FEB18 nolu formların Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir

 

Tez Savunma Başvurusu;

Öğrenciler tez savunmasına girebilmek için aşağıdaki belgeleri tamamlayarak Enstitüye başvurması gerekmektedir. Bu işlem için;

- Anabilim Dalından üst yazı,

-Anabilim Dalı Kurul Kararı,

-Tez yazım kılavuzu içerisindeki Ek-9 formu,

-FBE 19 nolu form,

-FBE 20 nolu Form

- Tez Çıktısı (Kilitli Dosya içinde)

 -İntihal Programı (Turnitin) rapor çıktısı.(Danışman Onaylı)

- SCI yada SCI-Expanded kapsamlı dergilerde yayın kabul belgesi (Danışman Onaylı)

- Endnote x7 Programı ile hazırlanmış Tez Projesi CD içinde Word Dosyası Olarak Enstitüye Teslim Edilir.

Tez sınav sonucu;

Tez sınavına giren ve başarılı olan öğrenciler aşağıdaki belgeleri Enstitüye teslim etmek zorundadır.

- Anabilim Dalından üst yazı,

- FBE19a,

- FBE8b nolu formlar ile Enstitüye teslim edilmelidir.

-Her bir jüri üyesinin imzaladığı FBE33 nolu form.

Diploma almak için;

Tez savunma sınav sonucu Enstitü Yönetim Kurulundan geçtikten sonra en az 1(bir) ay sonunda diploma hazırlanır. 

Bu işlem için;

FBE 27 Nolu ilişik kesme formu doldurulur ve öğrenci kimliği ile beraber Enstitüye müracaat edilir.