FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Vizyon-Misyon

VİZYON : Fen Bilimleri alanında eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen yeni ufuklar açan, değişen dünya koşullarında kendi alanlarında topluma liderlik yapabilen bilim adamı yetiştiren bir kurum olması vizyonumuzdur.

 

MİSYON : Demokratik, Laik, İnsan Haklarına saygılı, çağdaş bir Üniversite olarak, öğrencilerimizin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda teorik ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirmek amacıyla yaratıcı ve evrensel bilime katkı yapan bilim adamlarını yetiştirmek.