FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
metalurji_ve_malzeme Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Lisans düzeyinde edindiği bilgilerini, Metalurji-Malzeme ve ilişkili alanlarda uzmanlık düzeyinde geliştirebilmek ve derinleştirebilmek, disiplinler arası ilişkileri kurabilmek
P.Ç.2 Üretim süreci, mikroyapı, ürün ve özellik arasındaki sıkı ilişkiyi derinlemesine kavrama ve irdeleme
P.Ç.3 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği konusunda edindiği bilgileri modern teknikler ve araştırma yöntemleri ile birleştirerek alanında karşılaşılan problemleri formüle edip çözebilmek
P.Ç.4 Araştırma konusu ile ilgili deneysel düzenek kurabilme, deney tasarlayabilme, ürün ortaya koyabilme ve ürünün istenilen özelliğini uygun yöntemlerle karakterize edebilme
P.Ç.5 Alanında bilindik ya da öngörülmemiş mühendislik problemleri ile ilgili, bağımsız çalışabilme, çözüm stratejileri geliştirme, gerektiğinde liderlik yapabilme
P.Ç.6 Bir araştırma konusunu tasarlayabilme, yürütebilme ve bunun için gerekli bilgiye ulaşma, literatürden çıkarımlar yapabilme ve kendi araştırması için kullanabilme
P.Ç.7 Modern teknolojiyi kullanarak sürekli öğrenme bilincini ve mevcut bilgiyi geliştirmek ve yaymak
P.Ç.8 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
P.Ç.9 Profesyonel ve etik davranışı özümsemek
P.Ç.10 Mühendislik uygulamalarının sosyal, kültürel, bilimsel ve çevresel boyutlarını ilişkilendirmek
P.Ç.11 Yabancı bir dilde yazılı ve sözlü olarak ileri düzeyde iletişim kurabilir