FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı:

Erasmus Koordinatör:

Farabi Koordinatör:

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör:

Amacı: Lisansüstü Programını tamamlayan bir kişinin matematiğin alt dalları olan Cebir ve Sayılar Teorisi, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Geometri, Topoloji ve Uygulamalı Matematik alanlarından birinde uzman olmuş olacaktır. Lisansüstü tamamlayan kişinin alanıyla ilgili problemlere bakış açısını, literatür taramak suretiyle gerekli bilgileri toplamasını, gözlemler yaparak elde edilen bilgileri analiz etmek suretiyle bunlardan sonuç çıkarmasını ve bunların yazılı hale getirilmesini kapsayan bilimsel araştırma becerisini kazanması amaçlanır.

Vizyon: Matematik alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan dünyada ilk 500 üniversite arasına girebilmek için lisansüstü çalışmaları amaçlayan öğrencileri bu yönde hazırlamaktır.

Misyon: Matematiğin farklı alanlarında ileri düzey araştırmalar ve çalışmalar yapabilecek bilgiye sahip ve bu bilgiyi diğer disiplinlerde uygulama becerisini kazanmış, soyut ve eleştirel akıl yürütmeyi içeren kavramları yorumlayarak ileri boyuta taşıyabilen, karşılaştığı sorunlara özgün yaklaşımlar getirebilen, evrensel değerlere saygılı ve nitelikli bilimsel araştırmalar yapan bireyler yetiştirmek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Lisansüstü çalışmalar genel olarak lisansüstü derslere, seminer çalışmalarına ve konu ile ilgili yapılan araştırmalara dayalı olarak gerçekleştirilir. Ayrıca üniversitenin diğer bölümleriyle, gerekli materyal ve bilgi alışverişi yapılması da mümkündür. Her öğrencinin danışmanı ile yakın irtibatta olması ve yapılacak çalışmaların beraberce belirlenmesi hem öğrencinin bilimsel gelişiminin hangi yönde olacağını belirleyecek hem de yapılacak çalışmaların temelini oluşturacaktır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Her yılın Eylül ayında yapılan sınavlar sonucunda öğrenci alımı gerçekleşmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Anabilim Dalımız Matematik Lisans, Eğitim Fakültelerinin Orta Öğretim Matematik Öğretmenliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Bölümlerinden mezun olanları yüksek lisansa kabul etmektedir.

Mezuniyet Şartları: Her öğrenci 24 kredilik ders ve bir adet semineri (240 AKTS) tamamladıktan sonra tez çalışmasına başlar ve tez savunması sonunda mezun olur.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin başarısı sunum yaptırma, ev ödevi ve final sınavının belli oranlardaki katkılarıyla değerlendirilir.

İstihdam Olanakları: Matematik Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yapanların bir kısmı zaten iş sahibidirler. İş sahibi olmayanlar da, üniversitelerde Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilebilmektedirler. Ayrıca, diğer bazı devlet kurumlarında ve özel sektörde de istihdam olanakları mevcuttur.

Üst Derece Programlara Geçiş: Anabilim Dalımızda Yüksek Lisans yapanlar yine Anabilim Dalımızda, İstatistik Anabilim Dalında, Ekonometri ve Bilgisayar Mühendisliği gibi bölümlerde Doktora yapabilirler.