FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Edindiği bilgi ve becerileri sözlü ve/veya yazılı olarak ifade edebilme
P.Ç.2 Alanındaki yayınları anlayabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur
P.Ç.3 Analitik düşünme yeteneği kazanır
P.Ç.4 Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve başka bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisini kazanma
P.Ç.5 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir
P.Ç.6 Problem çözmede, matematiksel modellemede ve bilgisayar programlamada gerekli olan yazılımları kullanabilme
P.Ç.7 Soyut ve uygulamalı kavramları anlayıp, bunlarla ilgili problemleri çözebilme
P.Ç.8 Çevre bilincine, iş sağlığı ve güvenliği bilgisine sahip olur
P.Ç.9 Bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme ve veri tabanları vb. gibi bilgi kaynaklarını kullanabilme
P.Ç.10 Lisans düzeyinde edindiği bilgi ve yeterlilikleri uzmanlık seviyesine taşıyabilme
P.Ç.11 Teorik ve uygulamalı bilgi ve becerileri bağımsız yürütebilme
P.Ç.12 İleri düzeyde eleştirel düşünme beceresine sahip olur.
P.Ç.13 İleri düzeydeki problemleri edindiği bilgi ve becerileri kullanarak çözer.
P.Ç.14 Alanında edindiği bilgi ve becerileri farklı alanlara uygulayarak bunları yorumlar.
P.Ç.15 Multidisipliner çalışma yetkinliğine sahiptir.
P.Ç.16 Proje oluşturma ve yönetme yeteneğine sahiptir.
P.Ç.17 Orjinal araştırma ve bağımsız yayın yapabilme yeteneğine sahiptir.
P.Ç.18 Yaptığı bilimsel araştırmayı uluslararası dergilerde bilimsel makale olarak yayınlar.
P.Ç.19 Hayat boyu öğrenme şuuruyla kendi başına araştırma yapar.
P.Ç.20 Konusunda uzman kişilerle bilgi alış verişinde bulunabilir ve alanındaki güncel gelişmeleri takip eder.
P.Ç.21 Alanının ihtiyacı olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
P.Ç.22 Alanında bilgi toplama, literatür tarama, topladığı bilgileri ve elde ettiği sonuçları ideal bir biçimde sunma yetkinliğine sahiptir.