FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
(DÖNEM Güz)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8214001003MATEMATİKTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK5
8214001004DUAL SAYILAR VE KUATERNİYONLAR TEORİSİ5
8214011009İLERİ LİNEER CEBİR I6Yrd. Doç. Dr. Ayşe BULGAK
8214011017GRAF TEORİ6Prof. Dr. Ayşe Dilek MADEN
8214011024TRİGONOMETRİK MODELLER6Yrd. Doç. Dr. Hasan KÖSE
8214011028GENELLEŞTİRİLMİŞ MATRİS TERSLERİ VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI6Doç.Dr. Aynur YALÇINER
8214011034MODÜL TEORİ6Prof. Dr. Ahmet Sinan ÇEVİK
8214011035İLERİ GRUP TEORİSİ6Prof. Dr. Ahmet Sinan ÇEVİK
8214011047DİFERENSİYEL DENKLEMLERDE ÖZEL KONULAR5
8214021011FARK DENKLEMLERİ TEORİSİ VE UYGULAMALARI6Yrd.Doç.Dr. Kemal USLU
8214021020LAPLACE DÖNÜŞÜMLERİ6Yrd. Doç. Dr. Ozan ÖZKAN
8214021021LİNEER OLMAYAN İNTEGRAL VE İNTRO-DİFERANSİYEL DENKLEMLER6
8214021023İLERİ KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER6
8214021024ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER İÇİN SAYISAL YÖNTEMLER6Yrd. Doç. Dr. Ozan ÖZKAN
8214021025KESİRLİ KALKÜLÜS6
8214031001TOPOLOJİ I6Doç. Dr. Aynur KESKİN KAYMAKCI
8214031003ÖLÇÜ TEORİSİ I6Doç. Dr. Aynur KESKİN KAYMAKCI
8214031009TOPOLOJİK VEKTÖR UZAYLARI6Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Beceren
8214031011FUZZY TOPOLOJİ6Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Beceren
8214031013İDEAL TOPOJİK UZAYLAR6Doç. Dr. Aynur KESKİN KAYMAKCI
8214041005KONTROL TEORİSİ UYGULAMALARI I6Prof. Dr. Haydar BULGAK
8214041027FARK DENKLEM SİSTEMLERİ6Prof. Dr. Kemal AYDIN
8214041048STABİLİTE TEORİSİ6Prof. Dr. Haydar BULGAK
8214041052TAMSAYI DİZİLERİ VE UYGULAMALARI6Doç. Dr. Necati TAŞKARA
8214041058KİMYASAL REAKSİYONLARIN STOKASTİK MODELLEME ALGORİTMALARI5
(DÖNEM Bahar)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8214001005YÜKSEK DİFERANSİYEL GEOMETRİ5
8214001006FOURİER VE LAPLACE DÖNÜŞÜMLERİ5
8214011010İLERİ LİNEER CEBİR II6Yrd. Doç. Dr. Ayşe BULGAK
8214011018MATRİS HESAPLAMALARI6Prof. Dr. A. Dilek MADEN
8214011022FIBONACCI VE LUCAS SAYILARI VE UYGULAMALARI6Doç.Dr. Necati TAŞKARA
8214011039İLERİ MODÜL TEORİSİ6Prof. Dr. Ahmet Sinan ÇEVİK
8214011041HOMOLOJİK CEBİR6Prof. Dr. Ahmet Sinan ÇEVİK
8214021012DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN NÜMERİK ÇÖZÜM METOTLARI VE KARARLILIĞI6Yrd.Doç.Dr. Kemal USLU
8214021019İNTEGRAL DÖNÜŞÜMLERİ6Yrd. Doç. Dr. Ozan ÖZKAN
8214021026FONKSİYONEL ANALİZ VE UYGULAMALARI5
8214031002TOPOLOJİ II6Doç. Dr. Aynur KESKİN KAYMAKCI
8214031004ÖLÇÜ TEORİSİ II6Doç. Dr. Aynur KESKİN KAYMAKCI
8214031012İLERİ FUZZY TOPOLOJİ6Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Beceren
8214031014İDEAL TOPOJİK UZAYLARIN UYGULAMALARI6Doç. Dr. Aynur KESKİN KAYMAKCI
8214041006KONTROL TEORİSİ UYGULAMALARI II6Prof. Dr. Haydar BULGAK
8214041033YATIRIM ANALİZİ6
8214041053HESAPLAMALI GRUPLAR6Doç.Dr. Aynur YALÇINER
8214041059KİMYASAL REAKSİYONLARIN MATEMATİKSEL MODELLEMESİ5