FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Tez Yazım Klavuzu

T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SEMİNER VE TEZ YAZIM KILAVUZU

 

 

       Sayın Öğretim Üyesi ve Öğrenciler,

       2010-2011 Öğretim yılından itibaren sunulacak Seminer ve Tezler yeni Yazım Kılavuzuna göre hazırlanacaktır. İlgililere önemle duyurulur. 

                                                                                                          

EKLER

1.AÇIKLAMALAR

2. Yeni Yazım Kılavuzu

3. Tez Şablonu

4. Seminer Şablonu

5. Şablon Nasıl Kullanılır

6. EK-1 ݁EKapak

7. EK-2 Tez Kabul ve Onay

8. EK-3 Tez Bildirimi

9. EK-4 Özet

10. EK-5 Abstract

11. EK-6 İçindekiler

12.EK-7 Kaynaklar

13. EK-8 Özgeçmiş

14. EK-9 Kontrol Edilecek Hususlar