GRADUATE SCHOOL OF NATURAL SCIENCES
 
 Name and Surname: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ AHMET ALİ SERTKAYA
Name of the Faculty:  FACULTY OF TECHNOLOGY DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING PROGRAM OF ENERGY
 
E-Mail  asertkaya selcuk.edu.tr, alisertkaya
Phone 332 223 33 81
Address Selçuk Üniversitesi Alâeddin Keykubat Yerleşkesi Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kat:2, No:220, 42031 Selçuklu / KONYA - TÜRKİYE
Url: https://www.selcuk.edu.tr/teknoloji/makine/akademik_personel/bilgi/4437/tr
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Milli Eğitim Bakanlğı19911996
S.Ü. Seydişehir Meslek Yüksekokulu19962013
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği20132017
Selçuk Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makina Mühendisliği2017 

  Publications:

Yayınlar

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamında taranan dergilerdeyayımlanmış, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi, özet, derlemeve kitap kritiği türünden yayınlar dışındaki makaleler

  1. Ahmet AliSERTKAYA, Burak AKBABA, Alüminyum Köpüklerde İki Boyutlu Isı TransferininDeneysel Ve Sayısal Olarak İncelenmesi, Journal of the Faculty of Engineeringand Architecture of Gazi University, Vol 31, No 2, 435-448, 2016.

  2. Ahmet AliSERTKAYA, Altınısık K, Dincer K. Experimental investigation of thermalperformance of aluminum finned heat exchangers and open-cell aluminum foam heatexchangers. Experimental Thermal and Fluid Science 2012;36;86–92

  3. Ahmet AliSERTKAYA, Şefik Bilir, Suna Kargıcı.Experimental investigation of the effects of orientation angle on heat transferperformance of pin-finned surfaces in natural convection. Energy 36 (2011)1513-1517.

  4. AhmetAli SERTKAYA Determination of Thermo-Physical Properties of Zeolite Nanofluid Heat Transfer Research, DOI: 10.1615/HeatTransRes.2018016839, Volume 49 (7), pages 583-596.

SCI, SCI-Expanded,  SSCI veAHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerdeyayımlanmış, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi, özet, derlemeve kitap kritiği türünden yayınlar dışındaki makaleler

1.   AhmetAli Sertkaya, K. Dincer, S. S. Durduran, Experımental Investıgatıon Of A TwoDımensıonal Heat Transfer Performance Of Open-Cell Alumınum Foams Wıth TheGIS-Based Support Methodology, Gazi University Journal of Science GU J Sci29(2): 223-235 (2016).

2.   Ahmet AliSertkaya, Ali Ates, Kemal Altınısık, Kevser Dincer, Experimental andNumerical Analysis of one Dimensional Heat Transfer on Open Cell AluminumFoams, Gazi University Journal of Science GU J Sci 28(1): 149-159 (2015).

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında ULAKBİM tarafından taranansüreli yayınlarda yayımlanmış, teknik not, editöre mektup, tartışma, vakatakdimi, özet, derleme ve kitap kritiği türünden yayınlar dışındaki makaleler

1.  Ahmet Ali Sertkaya, Ali Ateş, Kemal Altınısık, Designing of Open Cell Aluminum Foam Heat Exchanger and Modelling of itsThermal Performance by Using Ann Method,  Journal of Polytechnic, 19 (1) : 31-37. 2016.

2.   Muhammed Arslan OMAR, Kemal ALTINIŞIK , Ahmet Ali SERTKAYA, Nesrin ADIGÜZEL, ECONOMIC ANALYSIS OFREQUIRED HEAT ENERGY FOR a RESIDENCE by USING CONDENSING and CONVENTIONAL COMBIBOILER, Mugla Journal of Science and Technology, Vol 2, No 1, 2016, Pages38-42.

3. Ahmet AliSertkaya, Maksut Saraç, Muhammed Arslan OMAR,  POMPAJ DEPOLAMALI HİDROELEKTRİKSANTRALLERİNİN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ, Gazi Journal of Engineering Sciences, 1/3(2015) 369-382.

4. AhmetAli Sertkaya, Maksut Saraç, Muhammed Arslan OMAR,  Pompaj Depolamalı HidroelektrikSantrallerinin Türkiye İçin Önemi, Gazi Journal of Engineering Sciences, 1/3(2015) 369-382.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

  1. Ahmet Ali Sertkaya, Metal Foam Heat Exchangers, Engineer and Machinery, vol. 54, no. 646, p. 22-26, 2013.

 

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulanve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.    Ahmet Ali SERTKAYA, İçten yanmalı buji ateşlemeli motorlardayakıt içerisine değişik oranlarda biyoetanol katkısının motor performansına veemisyonlara etkisi, International Engineering Research Symposium, Düzce,Turkey, September 11-13, 2017.

2.    MuhammedArslan OMAR, Ahmet AliSERTKAYA, Farklı kesitlerdeki borularındüzlemsel güneş kollektörüne etkisinin incelenmesi, International EngineeringResearch Symposium, Düzce, Turkey, September 11-13, 2017.

3. TalipAkbıyık, Ahmet Ali SERTKAYA, Operate With a Gasoline Internal CombustionEngine Evaluation of Different Boron Addition of the Fuel Additive InsidePerformance and Emissions Impact, ICENS 2016 International Conference onEngineering and Natural Science May 24-28, 2016, Sarajevo, Bosnia andHerzegovina.

4. Dilek Nur Ozen, Kemal Altinisik, Kevser Dincer, AliAtes, Ahmet Ali Sertkaya and Muhammed Emin Tolu, Rule-based Mamdani-typefuzzy modelling of thermal performance of fin-tube evaporator under frostconditions, International Conference on Sustainable Energy and EnvironmentDevelopment (SEED2016) May 17th – 19th, 2016, Krakow, Poland.

5.    Ahmet Ali Sertkaya, Ali Ateş, Kemal Altınışık, Kevser Dinçer, Experimental and Numerical Analysis of oneDimensional Heat Transfer on Open Cell Aluminum Foams, International Conferenceon Engineering, Technology and Sciences (ICETS), Dubai 25th- 27th November2014.     

6. Ahmet Ali Sertkaya, Ali Ateş, Kemal Altınışık, Designıng of Open Cell Aluminum Foam HeatExchanger and Modelling of Its Thermal Performance by Using ANN Method,International Conference on Engineering, Technology and Sciences (ICETS), Dubai25th- 27th November 2014.

7.    Ahmet Ali Sertkaya, Burak Akbaba, Experımental and numerıcal analysıs of a two dımensıonalheat transfer on open cell alumınum foams, İnternational Journal of Arts & Sciences (IJAS) ConferenceGottenheim, Germany (Dec 2-7, 2012). 

8.    Ahmet Ali Sertkaya,Kemal Altinisik, Comparısıon Of Thermal Performances Of Aluminum Foam HeatExchangers And Conventional Heat Exchangers, 10th International Conference onClean Energy (ICCE-2010), 15-17 September 2010, Famagusta, N. Cyprus.

9. Ahmet AliSertkaya, Kemal Altinisik, Experımental Study On Thermal Performance OfOpen-Cell Alumınum Foam Heat Exchangers, 10th International Conference on CleanEnergy (ICCE-2010), 15-17 September 2010, Famagusta, N. Cyprus. 

10. Kemal ALTINIŞIK, AhmetAli Sertkaya, Alper ALTINIŞIK,Şenay YALÇIN,Three Dimensional Heat Transfer Analysis Of Aluminium  Metal Foam Heat Exchangers, 11th International Research/Expert Conference”Trends in the Development of Machinery and Associated Technologies” TMT2007, 05-09 Eylül 2007, Hammamet, Tunisia.        

 

Ulusalbilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1         Suna  KARGICI, Ahmet  Ali SERTKAYA, Şefik  BİLİR,Pimli  Yüzeylerde  Doğal   Taşınım  İle  Isı Transferi, 6. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Kongresi 13-14 Nisan 2000,Çukurova Üniversitesi, Adana.                  

2         Ahmet SAMANCI,Kemal ALTINIŞIK, Ahmet  Ali SERTKAYA, Çift Fazlı Güneş Enerjisi Kaynaklı Isı Pompası Sistemininİncelenmesi, ULUBTK’07 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 30 Mayıs -2Haziran 2007, Kayseri.  

3  Ahmet Ali SERTKAYA, Kemal Altınısık, Ulusal Isı Bilimi ve TekniğiKongresi (ULIBTK’13) Açık Hücreli Alüminyum Köpüklerin Isı Değiştiricisi olarakTasarımı Ve Isıl Etkenliği, 9-12 Eylül 2013 Samsun.

4  Faruk KÖSE ve Ahmet Ali SERTKAYA, SeydişehirBölgesinin Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli Ve Bölge Elektrik İhtiyacınınKarşılanması, (ULIBTK’15) 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi  02-5 Eylül 2015, BALIKESİR.

5   Muhammed ArslanOmar, Kemal Altinişik, Ahmet AliSertkaya ve Nesrin Adigüzel, Bir Konutun Isı Enerjisi İhtiyacının YoğuşmalıVe Konvansiyonel Kombi Kullanılarak Karşılanmasının Ekonomik Analizi, 3.Anadolu Enerji Sempozyumu, 1-3 Ekim 2015 Muğla Sitki Koçman Üniversitesi,Muğla.

6     Ahmet Ali Sertkaya, Maksut SaraçVe Muhammed Arslan Omar, Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santrallerinin Türkiyeİçin Önemi, 3. Anadolu Enerji Sempozyumu 1-3 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,Ekim 2015 Muğla,  Theses
1. MERVE KELEŞ, " Pimli Plakalarda Pim Yüksekliğinin, Pim Aralığının ve Plaka Açısının Doğal Taşınımla Isı Transferine Etkisi ", NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, MAKİNE MÜHENDİSİ, 2017 - , Devam Ediyor
2. Sinan SARI, " RADYAL VE DÜZLEMSEL KANATLARIN ISIL PERFORMANSININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ ", NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, 2015 - , Devam Ediyor
3. Burak Akbaba, " Açık Hücreli Alüminyum Köpüklerde iki Boyutlu Isı Transferinin Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi ", Selcuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Makina mühendisliği, 2010 - 2016, Tamamlandı

  Administrative Positions:
InstitutionStart DateFinish Date
? Cihanbeyli AFB Endüstri Meslek Lisesi, Tesviye Bölüm Şefliği19911996
? S.Ü. Seydişehir Meslek Yüksekokulu Makine Program Koordinatörlüğü 20012011
Selçuk Üniversitesi FBE Müdür Yardımcılığı2018-

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Seydişehir Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.Yrd.21/02/200827/02/2009
S.Ü. Seydişehir Meslek YüksekokuluBölüm Başkani14/06/201102/05/2013
S.Ü. Nükleer Malzemeler Uygulama Ve Araştirma Mrk. Müd.Merkez Müd. Yrd.18/09/2017 
S.Ü. Fen Bilimleri EnstitüsüEnstitü Müd. Yrd.03/07/2018 

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
FLUID MECHANICS
FLUID MECHANICS-1 (YM)
 
 
HEAT EXCHANGERS
HEAT TRANSFER
WORKPLACE TRAINING
 
LICENSE RESEARCH PROJECT -1
 
LICENSE RESEARCH PROJECT -2
UNDERGRADUATE RESEARCH PROJECT-1
UNDERGRADUATE PROJECT