FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Uzmanlaştığı konuda (yerüstü-yeraltı maden işletmeciliği veya cevher hazırlama) yeterli akademik ve endüstriyel bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olur.
P.Ç.2 Endüstride karşılaşılan problemi tanımlayan, gerekli laboratuar ve saha çalışmalarını programlayarak gerekli veri tabanını hazırlar.
P.Ç.3 İleri düzeyli matematik, fizik ve kimya bilgi donanımlarını madencilik sorunlarının modellemesinde kullanır.
P.Ç.4 Ulusal ve uluslararası madencilik sektöründe karşılaştığı problemler karşısında takım çalışması ile doğru ve analitik çözüm üreterek kararlı bir şekilde uygular.
P.Ç.5 Teknolojik gelişmeleri takip eder ve bu gelişmeleri kendi alanına uygular.
P.Ç.6 Araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası dergi ve sempozyumlarda yayınlayan, tartışan, atıf ve patent alır.
P.Ç.7 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanan ve yaratıcılık becerisini kazanır.
P.Ç.8 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan çağdaş teknikleri ve PC yazılımları kullanma becerisi kazanır.
P.Ç.9 Ülkemiz yeraltı zenginlik kaynaklarını bilir ve en verimli şekilde işlenmesi için gerekli araştırma programlarını hazırlar, uzmanlık konusu çerçevesinde araştırmalarını yürütür ve sorgular.
P.Ç.10 Meslekte profesyonellik ve etik sorumlulukları kazanır.