FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.1
Bir danışmanın yönetiminde araştırma yürütme ve tez yazma becerisi
P.Ç.5
Bir danışmanın yönetiminde araştırma yürütme ve tez yazma becerisi
P.Ç.2
Özellikle bilgisayar mühendisliğinde analitik düşünme, problem çözme ve çözümleme becerisi
P.Ç.3
Bilgisayar Mühendisliğinde etkin, yaratıcı ve seçenekli, ileri düzeyde proje ve tasarımlar ortaya koyabilme becerisi
P.Ç.4
Mühendislik uygulamaları için gerekli ileri teknikleri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerisi
P.Ç.6
Bilimsel araştırma uygulamaları için gerekli literatürü ve teknikleri kullanma becerisi
P.Ç.7
Güncel, çağdaş toplumsal konulara ilgi duyma, bilgi edinme, olumlu katkı verebilme becerisi
P.Ç.8
Kendi alanında araştırma geliştirme başlatabilme
P.Ç.9
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma yeteneği kazanma
P.Ç.10
Disiplinler arası uygulama geliştirebilmek
P.Ç.11
İleri seviye Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini özümsemiş olarak kullanabilme becerisi
P.Ç.12
Programda akademik olarak başarılı olan öğrencilerimiz "Bilgisayar Mühendisliği alanında Yüksek Lisans Diploması" alırlar.
TYYÇ1
Verilerin toplanması, işlenmesi, kullanılması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
TYYÇ2
Bilişim uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlar.
TYYÇ3
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır
TYYÇ4
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
TYYÇ5
Bilişim ve bilgisayar bilimleri problemlerini işaret eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlemede yenilikçi yöntemler uygular.
TYYÇ6
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
TYYÇ7
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
TYYÇ8
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalığa sahip olduğunu inceler ve uygulamalarıyla gösterir.
TYYÇ9
Bilişim ve/veya bilgisayar bilimlerinde kullanılan analiz ve modelleme yöntemleri ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir.
TYYÇ10
Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında bilimsel araştırma yaparak derinlemesine ve genişlemesine kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.