FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Yılmaz

Erasmus Koordinatör: Doç. Dr. Semahat KÜÇÜKKOLBAŞI

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. Aydan YILMAZ

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Dr. Salih Zeki BAŞ

Amacı: Kimya bölümü yüksek lisans programının amacı, son bilimsel bulgular ışığında teorik bilgi ve pratik tecrübeye sahip, kimyasal süreçlerle ilgili ulusal ve uluslar arası seviyede literatür taraması yapabilen, kimya alanındaki sorunlara çözümler üretebilen deneyimli kimyagerler yetiştirmektir.

Vizyon: Kimya bölümü yüksek lisans programının vizyonu eğitim ve araştırma hedeflerini Türkiyenin güncel gereksinimleri doğrultusunda belirleyen, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma faaliyetleri yaparak bilgi birikimi ve araştırma alt yapısı ile dünya ile rekabet edebilen, kimya ile ilgili konulara katkılar yapan ve problemlere çözümler üretebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlık kazanmış bir program haline getirmektir.

Misyon: Kimya ve ilgili alanlardaki bilimsel gelişmelere açık, bilgisini ve yaratıcılığını birleştirebilen, deneysel beceriyi üst düzeyde edinmiş kimyagerler yetiştirmek. Evrensel bilim ve ülke gereksinimlerini karşılayacak nitelikli araştırmalar yapmak ve yayınlamak. Eğitim, araştırma ve uygulamada toplum ve endüstriye katkı sağlamak.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Kimya bölümü 1976 yılında Fen Fakültesine bağlı Kimya Mühendisliği adı altında kurulmuştur. 1984 yılında Fen-Edebiyat Fakültesine bağlanarak Kimya Bölümü haline dönüştürülmüştür. 2009 yılında Fen-Edebiyat Fakültesinin ayrılması ile Kimya bölümü Fen Fakültesi bünyesine girmiştir. Bölüm kimya alanında 26 öğretim üyesi, 20 öğretim elemanı, 4 uzman ve 2 teknisyeni ile lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim vermektedir. Bölümümüzde lisans eğitimi teorik derslerin yanında pratik laboratuar çalışmaları ile yürütülmektedir. Öğrencilerimizin teorik dersleri alırken faydalanabilecekleri data show sistemleri bulunan derslikleri bulunmaktadır. Bunun yanında pratik çalışmalarını yürütebilmeleri için analitik kimya, anorganik kimya, organik kimya, fizikokimya ve enstrümental analiz öğrenci laboratuarları bulunmaktadır. Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi için bölümümüzde 18 adet araştırma laboratuarı bulunmakta olup, bu araştırma laboratuarlarında analitik kimya, anorganik kimya, fizikokimya, biyokimya ve organik kimya anabilim dallarında çeşitli araştırmalar yürütülmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda, SCI-INDEX kapsamında tarananan dergilerde yıllık ortalama 50 bilimsel makale yayınlamaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Programa kayıt yaptıracak adaylar (1) Selçuk Üniversitesinin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan gerekli puana sahip olmaları ve (2) ilgili alanlarda başarılı bir lisans derecesine sahip olmaları gerekir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Bazı dersler belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf tutulabilir. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunursa öğrenci belirtilen derslerden muaf tutulabilir.

Mezuniyet Şartları: Kimyada yüksek lisans derecesi kazanmak için bir seminer dersi ve tezin yanı sıra minimum 120 AKTS´lik ders almak ve 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Herbir dersin ölçme ve değerlendirme bilgileri ders planında açıklanmıştır.

İstihdam Olanakları: Kimyagerlik mesleği her ürünün üretim aşamasında gerekli olduğu gibi ürün kontrolünde de çok önemi vardır. Üretilen malzeme veya gıdanın kalite kontrolü kimyagerler tarafından yapılmaktadır ve buda kimyagerlik mesleğinin önemini ortaya koymaktadır. Mezunlarımızın her alanda iş bulmasının yanı sıra kendi iş yerini de kurması mümkündür. Mezunlarımızın istihdam alanları Tarım sanayi, Gıda sanayi, Boya sanayi, İlaç Sanayi, Deri sanayi, Cam sanayi, Tekstil sanayi, Temizlik sanayi, Kâğıt sanayi, Özel Laboratuarlar, Hastane laboratuarları, Sağlık hizmetleri, Öğretmen, Akademisyen, Araştırmacı, Test laboratuarı, Kalite kontrol laboratuarı, İlaç Firması mümessili, Kimyasal madde üretimi, Polimer, Polis laboratuarları, TÜBİTAK, Adli Tıp ve Silah sanayidir. Bunlar kimyagerlere iş olanağı sağlayan başlıca alanlardır.

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar aynı veya ilgili farklı bölümlerde doktora programına devam edebilirler.