FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
(DÖNEM Güz)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8213001001BİYOFİLMLER VE UYGULAMALARI5Prof.Dr. Gülşin ARSLAN
8213001004BİYOTEKNOLOJİK AÇIDAN ÖNEMLİ BAZI ENZİMLER: LİPAZLAR5Doç. Dr. Elif ÖZYILMAZ
8213011007ELEMENTLERİN ÇEVRE KİMYASI5
8213011008KOMPLEKS. KİMYASAL ANLZ. KULLAN.6
8213011009İÇ GEÇİŞ ELEMENTLERİ KİMYASI5
8213011011ANALİTİK AYIRMALAR5Prof. Dr. Hüseyin KARA
8213011012KROMOTOGRAFİ5Prof. Dr. Hüseyin KARA
8213011020EKSTRAKSİYON METODLARI5
8213011022ELEKTRO ANALİTİK KİMYA5
8213011025ELEKTROLİTİK İLETME VE İYONİK DENGELER6Prof. Dr. Zafer YAZICIGİL
8213011030İYON HİDRATLAŞMASI VE UYGULAMALARI5Prof.Dr. Gülşin ARSLAN
8213011031ANALİTİK KİMYANIN TEORİK TEMELLERİ5Doç.Dr.Semahat Küçükkolbaşı
8213011032İYON-SEÇİCİ ELEKTROTLAR VE UYGULAMALARI5Prof. Dr. S. Beniz GÜNDÜZ
8213011037HİDROFİLİK ETKİLEŞMELER VE UYGULAMALARI5Yrd.Doç.Dr. Fatih DURMAZ
8213011040FONKSİYONLANDIRILMIŞ NANOYAPILAR VE UYGULAMALARI5Doc. Dr. Yasemin Oztekin
8213011043KROMATOĞRAFİDE KOLON TASARIMI VE ANALİZ YÖNTEMLERİ5Yrd.Doç.Dr. Fatih DURMAZ
8213011044ANALİTİK KİMYADA NANO TEKNOLOJİ VE UYGULAMALARI5Doc. Dr. Yasemin Oztekin
8213011045KİMYASAL SENSÖRLER VE ANALİTİK UYGULAMALARI5Doç.Dr.Semahat Küçükkolbaşı
8213011046KATI FAZ EKSTRAKSİYONLARI5Yrd.Doç.Dr Fatih DURMAZ
8213011052ENDÜSTRİYEL BİTKİSEL ÜRÜNLER VE İNCELENMESİ5Yrd.Doç.Dr. Fatih DURMAZ
8213021004İNORGANİK KİMYASAL BAĞ. MODELLERİ5Prof. Dr. Halil İsmet UÇAN
8213021006İNORGANİK MOLEKÜLER YAPI5Prof. Dr. Ersin GÜLER
8213021007KOORDİNASYON BİLEŞİKLERİN IR UYGULAMALARI5prof. Dr. Ersin GÜLER
8213021008İLERİ KOORDİNASYON KİMYASI5prof. Dr. Ersin GÜLER
8213021010MOLEKÜLER SİMETRİ5Doç.Dr. Özcan KOÇYİĞİT
8213021013CAM VE CAM TEKNOLOJİSİ5Doç. Dr. Ziya Erdem KOÇ
8213021019KATI HAL KİMYASI5Prof. Dr. Ziya Erdem KOÇ
8213021022GEÇİŞ METALLERİ KİMYASI5Doç.Dr. Özcan KOÇYİĞİT
8213021024BİYOTEKNOLOJİK MALZEMELER5Prof. Dr. Halil İsmet UÇAN
8213021028PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLANMASI5prof. Dr. Ersin GÜLER
8213021029ATOMLAR VE MOLEKÜLLER5Doç.Dr. Mustafa ŞAHİN
8213021030İLERİ ANORGANİK KİMYA5Doç.Dr.Mustafa Şahin
8213021031MAKROMOLEKÜLER KOMPLEKSLER5Prof. Dr. Ziya Erdem KOÇ
8213021032SIVI KRİSTAL YAPILARI5Doç. Dr. Özcan Koçyiğit
8213021035ANORGANİK KİMYADA SENTEZ METODLARI5DOÇ.DR. AHMED NURİ KURŞUNLU
8213021036ANORGANİK HALKALI BİLEŞİKLER5
8213021037DOĞAL ÜRÜNLERİN KİMYASI5
8213041001ÇÖZELTİLERDE TERMODİNAMİK UYGULAMALAR5
8213041004KOLLOİDAL SİSTEMLER VE YÜZEY KİMYASI5
8213041011MEMBRANLARIN POTANSİYEL ÖZELLİKLERİ5
8213041019YÜZEY FİZİKOKİMYASI5Doç.Dr. İlkay Hilal GÜBBÜK
8213041021MADDE YAPISI5Doç.Dr. İlkay Hilal GÜBBÜK
8213041025ARAYÜZEY ELEKTROKİMYASI VE TERMODİNAMİĞİ5
8213041026NANOBİYOTEKNOLOJİ VE UYGULAMALARI5Doç. Dr. Mustafa ÖZMEN
8213051003NMR SPEKTROSKOPİSİ5Prof. Dr. Mustafa YILMAZ
8213051004FENOLİK REÇİNELER5
8213051007ORGANİK KİMYA. SPEKTROSKOPİK YÖNT.5Doç.Dr. Begüm TABAKCI
8213051017İLERİ ORGANİK KİMYA5Prof. Dr. İbrahim KARATAŞ
8213051019ÇEVRİLME REAKSİYONLARI6
8213051035ORGANİK KONDENSASYON VE FOTOKİMYASAL REAKSİYONLAR5Doç.Dr.Şeref ERTUL
8213051037ORGANİK BİLEŞİKLERİN İSİMLENDİRME ESASLARI ( NOMENKLATÜRÜ )5
8213051038POLİMER KARAKTERİZASYONU5Doç.Dr. Ahmet OKUDAN
8213051043LİF TEKNOLOJİSİ VE BOYAMASI5Prof. Dr. İbrahim KARATAŞ
8213051054TABİİ ANTİOKSİDANLAR5Y.Doç.Dr.Nejdet ŞEN
8213051055TERMAL ANALİZ METODLARI5Doç. Dr. Aydan YILMAZ
8213051058DOYMAMIŞ ORGANİK BİLEŞİKLERİN REAKSİYONLARI5
8213051066 MAKROMOLEKÜLLERİN ORGANİK KİMYASI5Doç.Dr.Ahmet OKUDAN
8213051067REAKTİF ARA ÜRÜNLER5Doç. Dr. Özlem ŞAHİN
8213051068ADLİ KİMYA5Doç.Dr.Şeref Ertul
8213051081ENOLLER VE ENOLATLAR5
(DÖNEM Bahar)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8213001002BİYOKİMYADA KULLANILAN BAZI ENSTRÜMENTAL YÖNTEMLER5Prof.Dr. Gülşin ARSLAN
8213001003BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR5Prof.Dr. Gülşin ARSLAN
8213011013İLERİ AYIRMA TEKNİKLERİ5Prof. Dr. Hüseyin KARA
8213011019POLAROGRAFİ5Prof. Dr. Zafer YAZICIGİL
8213011023POTANSİYOMETRİ ÖLÇÜMLER5
8213011024ASİT VE BAZ KİMYASI5Doç.Dr Mustafa Şahin
8213011027UYGULAMALI VOLTAMETRİK ANALİZ METODLARI5Doç.Dr.Semahat Küçükkolbaşı
8213011028BOR KİMYASI VE BOR BİLEŞİKLERİ5Doç.Dr. Özcan Koçyiğit
8213011029FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ VE FLORİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ5Prof. Dr. S. Beniz GÜNDÜZ
8213011033YÜZEY KARAKTERİZASYON TEKNİKLERİ6Prof. Dr. Zafer YAZICIGİL
8213011038SÜPERKRİTİK AKIŞKAN EKSTRAKSİYONLARI5Yrd.Doç.Dr. Fatih DURMAZ
8213011042YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOĞRAFİSİNDE ANALİZ YÖNTEMLERİ5Yrd.Doç.Dr. Fatih DURMAZ
8213011048İNGİLİZCE BİLİMSEL MAKALE OKUMA ANLAMA VE DEĞERLENDİRME5Prof. Dr. S. Beniz GÜNDÜZ
8213011049LABORATUVAR VE İŞ YERLERİNDEKİ KİMYASAL RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, KONTROLU VE METODOLOJİ5Prof. Dr. Zafer YAZICIGİL
8213011050ENDÜSTRİYEL ATIK SULAR VE GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ5Yrd.Doç.Dr. Fatih DURMAZ
8213011051ANALİTİK YÖNTEM VALİDASYONU5Doç.Dr.Semahat Küçükkolbaşı
8213011058FONKSİYONEL MAKROSİKLİK BİLEŞİKLER VE ANALİTİK UYGULAMALARI5Doç.Dr. Pervin DEVECİ
8213021001İNORGANİK STEREO KİMYA5Doç.Dr. Özcan Koçyiğit
8213021014İNORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARI5Prof. Dr. Halil İsmet UÇAN
8213021015MAKROMOLEKÜLER SCHİFF BAZLAR5Prof. Dr. Halil İsmet UÇAN
8213021017MANYETİK SUSSEPTİBİLİTE VE UYGULAMALARI5Prof. Dr. Ziya Erdem KOÇ
8213021020HALOJENLERİN KİMYASI VE SOY GAZLAR5Doç.Dr. Özcan Koçyiğit
8213021023ARKEOLOJİK KİMYA6Prof. Dr. Ziya Erdem KOÇ
8213021025KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ5Prof. Dr. Ersin GÜLER
8213021026YANMA KİMYASI VE YANGIN 5Prof. Dr. Ersin GÜLER
8213021027ENDÜSTRİYEL ANORGANİK ÜRÜNLER5Prof. Dr. Ziya Erdem KOÇ
8213041005FİZİKOKİMYADA DENGE5
8213041006KATALİZ VE ADSORPSİYON6
8213041007ENZİM KİNETİĞİ5
8213041015FAZ- TRANSFER KATALİZLERİ5
8213041016NANOKİMYA5
8213041018İNCE FİLİMLERİN YAPI KİMYASI5Doç.Dr. İlkay Hilal GÜBBÜK
8213041022NANO PARÇACIK TÜRLERİ, SENTEZ YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI5Doç.Dr. İlkay Hilal GÜBBÜK
8213041023KİMYASAL VE ELEKTROKİMYASAL ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ5
8213041024GRAFEN KİMYASI VE UYGULAMALARI5
8213051002AROMATİK BİLEŞİKLER5Prof. Dr. Mustafa YILMAZ
8213051006SPEKTROSKOPİK UYGULAMALAR5Prof.Dr. Mustafa YILMAZ
8213051009ORGANİK STEREO KİMYA5Doç.Dr. Begüm TABAKCI
8213051011HETEROSİKLİK BİLEŞİKLER5
8213051012PERİSİKLİK REAKSİYONLAR6Doç. Dr. Serkan ERDEMİR
8213051013OKSİMLER VE OKSAMİTLER KİMYASI5Prof. Dr. İbrahim KARATAŞ
8213051020NÜKLEOFİLİK REAKSİYONLAR5Doç. Dr. Ahmet KOÇAK
8213051021AROMATİK REAKSİYON MEKANİZMALARI5Prof. Dr. İbrahim KARATAŞ
8213051033ORGANİK SENTEZLERDE KARBANYONLAR.5Y.Doç.Dr. Nejdet ŞEN
8213051051POLİMERLERİN KİMYASAL MODİFİKASYONU5Doç.Dr. Ahmet OKUDAN
8213051057ORGANİK ÇÖZÜCÜLER5Doç.Dr.Şeref ERTUL
8213051062KİMYASAL RİSK ETMENLERİ5Doç. Dr. Ahmet KOÇAK
8213051063KONTROLLÜ/YAŞAYAN RADİKALİK POLİMERİZASYON TEKNİKLERİ5Doç.Dr.Ahmet OKUDAN
8213051064GIDA TEKNOLOJİSİNDEKİ BİYOKATALİZÖRLER5Doç. Dr. Aydan YILMAZ
8213051065BİYOKİMYADA TEMEL LABORATUAR TEKNİKLERİ5Doç. Dr. Aydan YILMAZ
8213051069İLERİ POLİMERİZASYON YÖNTEMLERİ5Doç.Dr. Ahmet OKUDAN
8213051070ORGANİK KİMYADA ÖZEL İSİMLİ REAKSİYONLAR5Doç. Dr. Serkan ERDEMİR
8213051071İNORGANİK KİMYADA GÜNCEL KONULAR5Doç.Dr.Mustafa Şahin
8213051072FENOLİK YAPILARIN KİMYASI5Yrd.Doç.Dr. Nejdet ŞEN
8213051073KARBONİL KİMYASI5Doç.Dr.Özlem ŞAHİN
8213051074KANSER TEDAVİSİNDE FOTOTERAPİ VE FOTOTERAPİ AMAÇLI NANOMALZEMELERİN TASARLANMASI5Doç.Dr. Pervin DEVECİ
8213051075PROTEİN YAPISI VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ5Doç. Dr. Esra Maltaş