FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
(DÖNEM Güz)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8224001002HİDROJEOLOJİNİN İLKELERİ5
8224001003DOĞAL AFETLER VE AFET YÖNETİMİ5
8224001004HİDROJEOLOJİK ORTAMLARDA KÜTLE TAŞINIMI5
8224001005HİDROJEOLOJİDE TEKNİK UYGULAMALAR5
8224011001KIRINTILI KAYAÇ PETROGRAFİSİ7Prof.Dr. Hükmü ORHAN
8224011005DÜŞÜK SICAKLIK JEOKİMYASI7Prof.Dr. Hükmü ORHAN
8224011020NAP TEKTONİĞİ6
8224011024YAPISAL JEOLOJİDE KİNEMATİK İLKELER6Prof. Dr. Yaşar EREN
8224011026JEOLOJİK HARİTA ALIMI VE YORUMU6Prof. Dr. Yaşar EREN
8224011029SEDİMANTER YAPILAR6Yrd.Doç.Dr. Ali Müjdat ÖZKAN
8224011033DEPREM JEOLOJİSİ6Yrd. Doç. Dr. Rahmi Aksoy
8224011034BÖLGESEL TÜRKİYE JEOLOJİSİ6
8224011036KARBONAT PLATFORMLARI6Yrd.Doç.Dr.Arif DELİKAN
8224011038STRATİGRAFİK VERİLERİN YORUMLANMASI6Yrd.Doç.Dr.Arif DELİKAN
8224011040YUMUŞAK SEDİMENT DEFORMASYON YAPILAR7Prof.Dr. Hükmü ORHAN
8224011044KARBONAT SEDİMANTOLOJİSİ6Yrd.Doç.Dr. Ali Müjdat ÖZKAN
8224011050PALEOEKOLOJİ6Doç. Dr. Cengiz Okuyucu
8224011051PALEOZOYİK BENTİK FORAMİNİFERLERİ (KARBONİFER-PERMİYEN)6Doç. Dr. Cengiz Okuyucu
8224011058PETROL JEOLOJİSİNDE ANALİZ YÖNTEMLERİ VE YORUMU7
8224011059SENOZOYİK BENTİK FORAMİNİFERLERİ7
8224011060FORAMİNİFERLERDE BİYOÇEŞİTLİLİK ANALİZLERİ7
8224011061FORAMİNİFER TEST ANORMALLİKLERİ7
8224011062PALEOKLİMATOLOJİ5
8224011062PALEOKLİMATOLOJİ5
8224011063MİKROFOSİL ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ5
8224021001İLERİ MAĞMATİK KAYAÇLAR PETROGRAFİSİ6
8224021002KRİSTAL KİMYASI6
8224021004KİL MİNERALOJİSİ VE KİMYASI7Prof. Dr. Muazzez ÇELİK KARAKAYA
8224021010ÇEVRE VE ŞEHİR JEOLOJİSİ6Prof.Dr.Hüseyin Kurt
8224021011MİNERAL VE KAYAÇLARDA JEOKİMYASAL VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YORUM6Prof.Dr.Hüseyin Kurt
8224021015JEOTERMOBAROMETRE ESASLARI7Prof.Dr.Kerim KOÇAK
8224021017GRANİTOİDLER7Prof.Dr.Kerim KOÇAK
8224021020KİLLERİN MİNERALLERİNİN KÖKENİ7Prof. Dr. Muazzez ÇELİK KARAKAYA
8224021028HİDROTERMAL MİNERAL OLUŞUMLARI7Prof. Dr. Necati KARAKAYA
8224021029ARKEOMETRİDE JEOLOJİK YÖNTEMLER7Prof. Dr. Necati KARAKAYA
8224021030METAMORFİK DOKULAR VE MİKRO YAPILAR6Yrd.Doç.Dr. Gürsel KANSUN
8224021031TÜRKİYEDEKİ METOMORFİK MASİFLER6
8224021038PETROLOJİK ÇALIŞMALARDA BİLGİSAYAR UYGULAMALARI6Doç. Dr. Kürşad ASAN
8224021040MAGMATİK KAYAÇLARDA ARAZİ ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ6Doç. Dr. Kürşad ASAN
8224021041ASBEST VE DİĞER LİFSİ MİNERALLERİN TANIMLAMA YÖNTEMLERİ7Prof. Dr. Muazzez ÇELİK KARAKAYA
8224021044BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ7Prof. Dr. Muazzez ÇELİK KARAKAYA
8224021046OFİYOLİTİK KAYAÇLARDA METAMORFİZMA ÖZELLİKLERİ7
8224031006UYGULAMALI JEOKİMYASAL PROPEKSİYON YÖNTEMLERİ6
8224031007XRD KULLANIM PRENSİPLERİ6
8224031009LATERİTİK MADEN YATAKLARI6Doç. Dr. Şuayip Küpeli
8224031010ALTIN METALOJENEZİ VE EXPLORASYONU6
8224031015ÇEVRE VE TOPRAK JEOKİMYASI6
8224031016CEVHER MİKROSKOPİSİ6
8224031021İŞLETİLEN MADEN YATAKLARININ ÇEVRSEL ETKİLERİ6
8224031027MADEN YATAKLARININ PROSPEK.VE EKSPLORASYONU6
8224031032BİLGİSAYAR DESTEKLİ JEOLOJİK İSTATİSTİK UYGULAMALARI6Doç. Dr. Fetullah ARIK
8224031035PLASERLER VE PLASER MADEN YATAKLARI6Yrd. Doç. Dr. Alican ÖZTÜRK
8224031036LEVHA TEKTONİĞİNE BAĞLI GELİŞEN MADEN YATAKLARI6Yrd. Doç. Dr. Alican ÖZTÜRK
8224041001SICAK VE MİNERALLİ SU KAYNAKLARI6
8224041003JEOTERMAL ENERJİ6Yrd.Doç.Dr.Güler Göçmez
8224041006ŞEV STABİLİTESİ6Doç. Dr. Ali Rıza Söğüt
8224041008UYGULAMALI ZEMİN MEKANİĞİ6Doç. Dr. Ali Rıza Söğüt
8224041011HİDROJEOKİMYA6Yrd. Doç. Dr. Ali Ferat BAYRAM
8224041023JEOTERMAL SİSTEMLERDE İZOTOP İNCELEMELERİ VE RE-ENJEKSİYON TEKNİKLERİ6Yrd. Doç. Dr. A. Ferat BAYRAM
8224041025İLERİ KUYU HİDROLİĞİ6Doç. Dr. Ali Rıza Söğüt
8224041026KARST HİDROJEOLOJİSİ6Doç. Dr. Ali Rıza Söğüt
8224041032DOĞAL SULARIN JEOKİMYASI5Yrd.Doç.Dr.Güler GÖÇMEZ
8224041033İLERİ SU KİMYASI5Yrd.Doç.Dr. Ayla BOZDAĞ
8224041034İLERİ HİDROJEOLOJİ5Yrd.Doç.Dr. Ayla BOZDAĞ
8224041035İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ5Yrd.Doç.Dr. Ayla BOZDAĞ
(DÖNEM Bahar)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8224011004KARBONATLI KAYAÇLAR PETROGRAFİSİ7Prof. Dr. Hükmü ORHAN
8224011018MİKROTEKTONİK6Yrd. Doç. Dr. Rahmi Aksoy
8224011019LEVHA TEKTONİĞİ6Yrd. Doç. Dr. Rahmi Aksoy
8224011022KIVRIM ANALİZLERİ6
8224011030STROMOTOLİTLER6Yrd.Doç.Dr. Ali Müjdat ÖZKAN
8224011035KARBONAT KAYAÇLARDA MİKROFASİYES ANALİZİ6Yrd.Doç.Dr. Arif DELİKAN
8224011037İLERİ SEDİMANTER ORTAMLAR6Yrd.Doç.Dr.Arif DELİKAN
8224011039YAPISAL SÜREKSİZLİK ANALİZLERİ6Y. Doç. Dr. Ahmet TURAN
8224011041DOLOMİTLER6Yrd.Doç.Dr. Ali Müjdat ÖZKAN
8224011048COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE JEOLOJİK HARİTALAMA6Prof.Dr. Yaşar EREN
8224011052TRAVERTEN VE TUFA SEDİMENTOLOJİSİ5Prof.Dr. Hükmü ORHAN
8224011053İLERİ MİKROPALEONTOLOJİ6Doç. Dr. Cengiz Okuyucu
8224011055KUVATERNER JEOLOJİSİ7Prof.Dr. Hükmü ORHAN
8224011057PALEONTOLOJİDE TAKSONOMİK SINIFLANDIRMA VE İSİMLENDİRME7
8224011063MİKROFOSİL ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ5
8224021007KİL SEDİMENTOLOJİSİ7Prof. Dr. Muazzez ÇELİK KARAKAYA
8224021008ELEKTRON MİKROSKOP PRENSİPLERİ7Prof. Dr. Necati KARAKAYA
8224021012NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİN JEOKİMYASAL OLARAK YORUMLANMASI6Prof.Dr. Hüseyin Kurt
8224021014MERMERLER VE PARLATILABİLİR KAYAÇLAR6Prof.Dr.Hüseyin Kurt
8224021018JEOKİMYASAL ANALİTİK YÖNTEMLER7Prof.Dr.Kerim KOÇAK
8224021021KAYAÇ MİNERALLERİNİN TANIMLANMASINDA KULLANILAN ANALİTİK YÖNTEMLER7Prof. Dr. Muazzez ÇELİK KARAKAYA
8224021024GRANİTOİD KAYAÇLARIN EKONOMİK JEOLOJİSİ7Prof.Dr.Kerim KOÇAK
8224021026MİNERALLERİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ7Prof. Dr. Necati KARAKAYA
8224021027İLERİ METAMORFİK KAYAÇ PETROGRAFİSİ6Yrd. Doç. Dr. Gürsel KANSUN
8224021032LEVHA TEKTONİĞİ AÇISINDAN METOMORFİZMA6Yrd. Doç. Dr. Gürsel KANSUN
8224021033VOLKANOKLASTİK KAYAÇLAR6Doç. Dr. Kürşad ASAN
8224021035MAGMATİK SÜREÇLERİN PETROLOJİK MODELLEMESİ6Doç. Dr. Kürşad ASAN
8224021042DOĞAL ZEOLİTLER7Prof. Dr. Muazzez ÇELİK KARAKAYA
8224021043ALTERASYON MİNERALOJİSİ VE KİMYASI6
8224021045METAMORFİK KAYAÇLAR İÇİN ARAZİ ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ7
8224031008SÜS TAŞLARI6
8224031011TÜRKİYE KÖMÜR YATAKLARI6DOÇ. Dr. Şuayip KÜPELİ
8224031013RADYOAKTİF HAMMADDELER JEOLOJİSİ6
8224031014AĞIR MİNERAL VE TAYİNLERİ6
8224031017EVAROPİTİK MADEN YATAKLARI6
8224031020HİDROTERMAL MADEN YATAKLARI VE KIYMETLİ METALLER6
8224031022ENERJİ KAYNAKLARI VE KULLANIMI6
8224031023MADEN YATAKLARINDA JEOKİMYASAL MODELLEME6
8224031026JEOKİMYASAL ARAŞTIRMALARDA AAS KULLANIM PRENSİPLERİ6
8224031028MASİF SÜLFİT YATAKLARI6
8224031033TÜRKİYE METALOJENEZİ6Doç. Dr. Şuayip KÜPELİ
8224031037ERKEN MAGMATİK EVRE MADEN YATAKLARI6Yrd. Doç. Dr. Alican ÖZTÜRK
8224031040MADEN YATAKLARINDA NADİR TOPRAK ELEMENTLERİN (NTES) JEOKİMYASI7
8224041002HİDROJEOLOJİDE İZOTOPLAR VE KULLANIMI6
8224041005KAYA MEKANİĞİ PRENSİPLERİ6Doç. Dr. Ali Rıza Söğüt
8224041009YERALTI SUYU KALİTESİ VE KONTROLÜ6Yrd. Doç. Dr. A. Ferat BAYRAM
8224041012JEOTERMAL HİDROLOJİ6Yrd. Doç. Dr. A. Ferat BAYRAM
8224041013HİDROJEOTERMOMETRELER6Yrd. Doç. Dr. A. Ferat BAYRAM
8224041015SU KAYNAKLARINDA KORUMA ALANLARININ TESPİTİ VE ALINABİLECEK TEDBİRLER6
8224041024KÜRESEL ISINMANIN SU KAYNAKLARI ÜZERİNE ETKİLERİ7
8224041027İLERİ TÜNEL JEOLOJİSİ6Doç. Dr. Ali Rıza Söğüt
8224041028İLERİ BARAJ JEOLOJİSİ6Doç. Dr. Ali Rıza Söğüt