FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
(DÖNEM Güz)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8215011003REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ5
8215011016UYGULAMALI İSTATİKSEL KALİTE KONTROLÜ5
8215011021ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ (SEÇMELİ)5Doç. Dr. İsmail KINACI
8215011022UYGULAMALI ÖRNEKLEM YÖNTEMLERİ5
8215011026DENEYLERİN İLERİ VARYANS ANALİZLERİ5Yrd.Doç.Dr.Neslihan İYİT
8215021005OLASILIK 5Prof. Dr. Mehmet Fedai KAYA
8215021014ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL SONUÇ ÇIKARIMI5Prof. Dr. Coşkun KUŞ
8215021015GÜVENİRLİLİK TEORİSİ (SEÇMELİ)5Doç. Dr. İsmail KINACI
8215021018YAŞAM ANALİZLERİ 5Prof. Dr. Coşkun KUŞ
8215021019DOĞRUSAL MODELLER ANALİZİ 5
8215021022SIRA İSTATİSTİKLERİ VE KARAKTERİZASYONLARI5Doç. Dr. Buğra SARAÇOĞLU
(DÖNEM Bahar)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8215011001DENEYSEL ÇALIŞMALARDA İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER5Yrd.Doç.Neslihan İYİT
8215011008UYGULAMALI ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER5
8215011009REGRESYONDA ALTERNATİF YÖNTEMLER5
8215011018İLERİ ZAMAN DİZİLERİ (SEÇMELİ)5Doç.Dr. İsmail KINACI
8215011024YAPISAL EŞİTLİK MODELLERİ5
8215011028FİNANSAL RİSK ANALİZİ VE RİSK HESAPLAMA TEKNİKLERİ5
8215021002KURAMSAL İSTATİSTİK 5Doç. Dr. Buğra SARAÇOĞLU
8215021011PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TESTLER5Prof. Dr. Mehmet Fedai KAYA
8215021016İLERİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER5
8215021024İSTATİSTİKSEL YAZILIMLAR VE SİMÜLASYON5Prof. Dr. Coşkun KUŞ
8215031006OPTİMİZASYON 5Doç.Dr.Nimet YAPICI PEHLİVAN