FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
hidrolik_bilim_dali_ Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini artırır.
P.Ç.2 Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisini artırır.
P.Ç.3 Bir sistemi, parçayı ya da süreci, kendisinin ve diğer mühendislik disiplinlerinin gereksinimlerini karşılayacak biçimde tasarlama becerisini artırır.
P.Ç.4 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisini artırır.
P.Ç.5 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisini artırır.
P.Ç.6 Mühendislik problemlerini belirleme, modelleme ve çözme becerisini geliştirir.
P.Ç.7 Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisini geliştirir.
P.Ç.8 Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli teknikleri ve modern alet ve donanımlarla yazılımları kullanabilme becerisini geliştirir.
P.Ç.9 Yaşam boyu öğrenme gereğini algılamış ve bu yeteneği kazanmış olma özelliğini artırır.
P.Ç.10 Güncel konulara ilişkin bilgi sahibi olma özelliğini geliştirir.