FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
(DÖNEM Güz)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8223001002GÖK MEKANİĞİ6
8223011003YÜKSEKLİK BELİRLEMELERİ6Doç.Dr.Ayhan CEYLAN
8223011007KÜRESEL KONUM BELİRLEME (GPS) YAZILIMLARI6Doç.Dr. İSMAİL ŞANLIOĞLU
8223011009MEKANSAL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ, DOĞRULUK VE MALİYET ANALİZİ5Prof.Dr. Ömer MUTLUOĞLU
8223011010HARİTA ÜRETİMİ VE STANDARTLAR6Doç.Dr. Ekrem Tuşat
8223011012YERSEL LAZER TARAYICILARLA ÜÇ BOYUTLU MODELLEME TEKNİKLERİ5Doç.Dr.Cihan ALTUNTAŞ
8223011016GNSS İLE ORTOMETRİK YÜKSEKLİK BELİRLEME5
8223021003KARTOĞRAFİK GÖSTERİMDE ÇOKLU ORTAMLAR6Doç.Dr.İ.Bülent Gündoğdu
8223021005TEMATİK KARTOGRAFYA5Prof.Dr. İbrahim Öztuğ BİLDİRİCİ
8223031003DENGELEMEDE ÖZEL KONULAR6Prof. Dr. Cevat İNAL
8223031011JEODEZİDE YAKLAŞIM YÖNTEMLERİ: ENTERPOLASYON VE KOLLOKASYON6Doç. Dr. R. Alpay ABBAK
8223031012UYDULARDA NAVİGASYON5
8223041001ANALİTİK FOTOGRAMETRİ5Prof. Dr. Ferruh YILDIZ
8223041017MODERN FOTOGRAMETRİ TEKNİKLERİ5Doç.Dr. Hakan KARABÖRK
8223051001COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ6Yrd. Doç. Dr. Ali ERDİ
8223051002HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE PROJE PLANLAMASI5Doç.Dr.Tayfun ÇAY
8223051015COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI5
8223051016KIRSAL ALANLARDA TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ5Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERTAŞ
8223051022KENTSEL ALAN DÜZENLEMELERİNDE ALTERNATİF YÖNTEMLER6Yrd.Doç.Dr. Şaban İNAM
8223051026HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE BULANIK MANTIK MODELLEMESİ5
(DÖNEM Bahar)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8223001001DÖNER KANATLI SİSTEMLERİN MİMARİ RÖLEVEDE KULLANIMI5
8223011002DEFORMASYON ÖLÇÜLERİN ANALİZİ6Prof. Dr. Cevat İNAL
8223011011LAZERLİ ÖLÇME KAMERASI İLE ÖLÇME VE ÜÇ BOYUTLU MODELLEME6Doç.Dr. Cihan ALTUNTAŞ
8223011013KARAYOLU PROJELERİNDE GEÇKİ GEOMETRİSİ TASARIMI VE APLİKASYONU5Doç.Dr. AYHAN CEYLAN
8223011015JEODİNAMİK AMAÇLI JEODEZİK VE UZAY TEKNİKLERİ5
8223021008HARİTALARDA RENK KULLANIMI6Doç.Dr.İsmail Bülent Gündoğdu
8223021009ANALİTİK KARTOGRAFYA5Prof.Dr. İbrahim Öztuğ BİLDİRİCİ
8223041003HAVA TRİGÜLASYONU6Prof. Dr. Ferruh YILDIZ
8223041010X IŞIN FOTOGRAMETRİSİ6
8223041014ÜÇ BOYUTLU YERSEL LASER TARAMA6
8223041016İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ HARİTACILIKTA KULLANIMI6
8223041018TARİHİ ESERLERİN ÜÇ BOYUTLU FOTOGRAMETRİK MODELLENMESİ5Doç.Dr. Hakan KARABÖRK
8223051006KENTSEL ALANLARIN DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ6
8223051007KADASTRODA HATALAR VE GİDERME YOLLARI6Yrd.Doç.Dr. Şaban İNAM
8223051009COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE VERİ KAYNAKLARI, ENTEGRASYONU VE ANALİZLERİ6Yrd. Doç. Dr. Ali ERDİ
8223051011TAPU SİCİLLERİ VE HUKUKİ PROBLEMLER5Doç.Dr.Tayfun ÇAY
8223051019HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE TAŞINMAZ GELİŞTİRME5
8223051021ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINDA DAĞITIM YÖNTEMLERİ5Doç.Dr. Fatih İŞCAN
8223051023WEB TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI6Yrd.Doç.Dr.Fatih SARI
8223051024SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ5Doç.Dr. Fatih İŞCAN
8223051025BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE VERİ ANALİZİ5