FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
genel_jeoloji_bilim_dali Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
(DÖNEM Güz)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8224011001KIRINTILI KAYAÇ PETROGRAFİSİ7Prof.Dr. Hükmü ORHAN
8224011005DÜŞÜK SICAKLIK JEOKİMYASI7Prof.Dr. Hükmü ORHAN
8224011020NAP TEKTONİĞİ6
8224011024YAPISAL JEOLOJİDE KİNEMATİK İLKELER6Prof. Dr. Yaşar EREN
8224011026JEOLOJİK HARİTA ALIMI VE YORUMU6Prof. Dr. Yaşar EREN
8224011029SEDİMANTER YAPILAR6Yrd.Doç.Dr. Ali Müjdat ÖZKAN
8224011033DEPREM JEOLOJİSİ6Yrd. Doç. Dr. Rahmi Aksoy
8224011034BÖLGESEL TÜRKİYE JEOLOJİSİ6
8224011036KARBONAT PLATFORMLARI6Yrd.Doç.Dr.Arif DELİKAN
8224011038STRATİGRAFİK VERİLERİN YORUMLANMASI6Yrd.Doç.Dr.Arif DELİKAN
8224011040YUMUŞAK SEDİMENT DEFORMASYON YAPILAR7Prof.Dr. Hükmü ORHAN
8224011044KARBONAT SEDİMANTOLOJİSİ6Yrd.Doç.Dr. Ali Müjdat ÖZKAN
8224011050PALEOEKOLOJİ6Doç. Dr. Cengiz Okuyucu
8224011051PALEOZOYİK BENTİK FORAMİNİFERLERİ (KARBONİFER-PERMİYEN)6Doç. Dr. Cengiz Okuyucu
8224011058PETROL JEOLOJİSİNDE ANALİZ YÖNTEMLERİ VE YORUMU7
8224011059SENOZOYİK BENTİK FORAMİNİFERLERİ7
8224011060FORAMİNİFERLERDE BİYOÇEŞİTLİLİK ANALİZLERİ7
8224011061FORAMİNİFER TEST ANORMALLİKLERİ7
8224011062PALEOKLİMATOLOJİ5
8224011062PALEOKLİMATOLOJİ5
8224011063MİKROFOSİL ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ5
(DÖNEM Bahar)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8224011004KARBONATLI KAYAÇLAR PETROGRAFİSİ7Prof. Dr. Hükmü ORHAN
8224011018MİKROTEKTONİK6Yrd. Doç. Dr. Rahmi Aksoy
8224011019LEVHA TEKTONİĞİ6Yrd. Doç. Dr. Rahmi Aksoy
8224011022KIVRIM ANALİZLERİ6
8224011030STROMOTOLİTLER6Yrd.Doç.Dr. Ali Müjdat ÖZKAN
8224011035KARBONAT KAYAÇLARDA MİKROFASİYES ANALİZİ6Yrd.Doç.Dr. Arif DELİKAN
8224011037İLERİ SEDİMANTER ORTAMLAR6Yrd.Doç.Dr.Arif DELİKAN
8224011039YAPISAL SÜREKSİZLİK ANALİZLERİ6Y. Doç. Dr. Ahmet TURAN
8224011041DOLOMİTLER6Yrd.Doç.Dr. Ali Müjdat ÖZKAN
8224011048COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE JEOLOJİK HARİTALAMA6Prof.Dr. Yaşar EREN
8224011052TRAVERTEN VE TUFA SEDİMENTOLOJİSİ5Prof.Dr. Hükmü ORHAN
8224011053İLERİ MİKROPALEONTOLOJİ6Doç. Dr. Cengiz Okuyucu
8224011055KUVATERNER JEOLOJİSİ7Prof.Dr. Hükmü ORHAN
8224011057PALEONTOLOJİDE TAKSONOMİK SINIFLANDIRMA VE İSİMLENDİRME7
8224011063MİKROFOSİL ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ5