FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
genel_biyoloji_bilim_dali Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Biyoloji veya farklı alanlardaki lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve yorumlar.
P.Ç.2 Biyoloji alanındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme becerisini kazanır.
P.Ç.3 Biyoloji alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
P.Ç.4 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
P.Ç.5 Biyoloji alanında elde ettiği kendi verilerini ilgili gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme yetkinliği kazanır.
P.Ç.6 Biyoloji alanı ile ilgili uluslararası çalışmaları izleyecek düzeyde bir dili etkili kullanabilir.
P.Ç.7 Biyoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilir ve denetleyebilir.
P.Ç.8 Biyoloji alanında kazandıkları bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda karşılaşılabilecek olası problemlere çözüm üretmede kullanabilme yetkinliği kazanır.
P.Ç.9 Biyoloji alanındaki uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
P.Ç.10 Biyolojinin belli alanlarında uzmanlaşarak araştırma projesi tasarlama, tez hazırlama ve sonuçların değerlendirilmesi konusunda yeterlik kazanır.