FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Ülfet ATAV

Erasmus Koordinatör: Doç. Dr. Ülkü SAYIN

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. İbrahim KARABULUT

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof.Dr. Ülfet ATAV

Amacı: .Lisans düzeyinde Fizik veya yakın bir alandan mezun olan öğrencilerin, Fizik alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirip derinleştirerek, Fiziğin diğer disiplinlerle ilişkisini anlayan ve edindiği bilgileri bu ilişkiler doğrultusunda diğer disiplinlerle birleştirerek yorumlayabilen ve yeni bilgiler üretebilen, Fizik alanında karşılaştığı problemleri edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı Fizik bilgisini kullanarak, bilimsel yaklaşım çerçevesinde analiz edebilen ve çözümleyebilen Fizik alanında uzmanlık gerektiren çalışmaları bağımsız olarak yürütebilen Fizik alanında uzman kişiler yetiştirmektir.

Vizyon:

Misyon:

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı:

Kabul ve Kayıt Koşulları: ALES ve lisans not ortalaması açısından istenilen seviyede nota sahip olmak ve güz veya bahar yarıyılında açılan sınavda yeterli not almak. Asgari puanlar Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması:

Mezuniyet Şartları: Minimum 120 AKTS kredi toplamak. Çalışma konusu ile ilgili bir tez hazırlayıp başarı ile savunmak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Ölçme ve degğerlendirme esasları ders öğretim planlarında açıkça belirtilmiştir.

İstihdam Olanakları: Mezunlar akademik kurumlarda çalışmalarına devam edebilir veya Firmaların Ar-Ge birimlerinde görev alabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Mezunlarımız ilgili alanlarda Doktora eğitimine devam edebilirler.