FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
(DÖNEM Güz)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8212011001ÇOK ELEKTRONLU KUANTUM NOKTA YAPILARIN ÖZELLİKLERİ5Doç. Dr. Bekir ÇAKIR
8212011010İSTATİSTİK FİZİKTE YAKLAŞIK YÖNTEMLER5
8212011016ÇOK PARÇACIKLI SİSTEMLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ5Doc.Dr.Berna Gülveren
8212011017AKIŞKANLARIN MOLEKÜLER TEORİSİ 5Doç. Dr. Mustafa KOYUNCU
8212011018BOSE EİNSTEİN YOĞUNLAŞMASININ TEMELLERİ 5
8212011021ORGANİK ARA YÜZEYLİ SCHOTTKY DİYOTLARIN ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİ5Doc.Dr.Berna Gülveren
8212011022MODERN TERMOELEKTİRK6
8212011024ANALİTİK MEKANİK5Doç. Dr. Mustafa KOYUNCU
8212012103GAZLARIN KİNETİK TEORİSİ 5
8212021015MOLEKÜLER YAPILARIN ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ -I-5Yrd.DoçDr. M. Özgür SEZER
8212021032ATOMLARIN ELEKTRONİK YAPISI 5Prof. Dr. Gültekin Çelik
8212021034MOLEKÜLER HESAPLAMADA GEREKLİ BAZI KATSAYI VE YARADIMCI FONKSİYONLARIN BİLGİSAYAR HESAPLAMALARI5Doç.Dr.Erhan AKIN
8212021035İKİ MERKEZLİ MOLEKÜLER İNTEGRALLERİN ELİPTİK KOORDİNATLAR KULLANILARAK HESAPLANMASI5Doç.Dr.Erhan AKIN
8212021036NONLİNEER OPTİKSEL ÖZELLİKLER 5Doç. Dr. Aslı Karakaş
8212021037NONLİNEER OPTİKSEL ALINGANLIKLARIN KUANTUM MEKANİK TEORİSİ5Doç. Dr. Aslı Karakaş
8212021040LASER FİZİĞİ5Prof.Dr. Hamdi Şükür KILIÇ
8212021041ÇOK FOTONLU SPEKTROSKOPİ5Prof.Dr. Hamdi Şükür KILIÇ
8212021052MOLEKÜLER ORBİTAL TEORİSİ5Yrd.DoçDr. M. Özgür SEZER
8212021053ATOMLARIN YAPI TEORİSİ5Doç.Dr.Erhan AKIN
8212021056TEORİK ATOMİK SPEKTROSKOPİ5
8212021060ESR5Prof. Dr. Ayhan ÖZMEN
8212021062EPR ANALİZİ VE DENEYSEL METOD5Doç. Dr. Ülkü SAYIN
8212021063YÜKLÜ PARÇACIK OPTİĞİ5Prof.Dr. Hamdi Şükür KILIÇ
8212022101ATOM FİZİĞİ -I-5Doç. Dr. Bekir ÇAKIR
8212022104ATOM VE MOLEKÜLLERİN KUANTUM MEKANİĞİ -I-5Prof.Dr. Ayhan ÖZMEN
8212022110KUANTUM MEKANİĞİ -I- 5
8212031001SAĞLIK FİZİĞİNDE RADYASYON TEKNİKLERİ8Doç.Dr. Nihal Büyükçizmeci
8212031004NÜKLEER MODELLER 8Doç.Dr. Nihal Büyükçizmeci
8212031008İLERİ NÜKLEER FİZİK 5Doç.Dr. Nuretdin EREN
8212031015RADYASYONUN BİYOLOJİK ETKİLERİ VE RADYASYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ 5Doç. Dr. Mehmet ERDOĞAN
8212032202KİNETİK TEORİ 5Doç.Dr.Nuretdin EREN
8212041009YOĞUNLUK FONKSİYONELLERİ TEORİSİ5
8212042101FİZİKTE MATEMATİK METOTLAR I5
8212042103FORTRAN PROGRAMLAMA VE FİZİKSEL UYGULAMALAR I5Yrd.Doç.Dr. Mehmet Taşer
8212042104VEKTÖR UZAYLARI I5
8212042106FİZİKTE SAYISAL ANALİZ TEKNİKLERİ I5
8212051017KATILARDA MANYETİK ETKİLEŞİMLER5
8212051018KATILARDA SPİN DALGALARI 5
8212051019UZAY GRUPLARININ İNDİRGENEMEZ TEMSİLLERİ 5
8212051020KRİSTALLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 5
8212051023KATILARIN ÇOK CİSİM TEORİSİ 5
8212051025KUANTUM MEKANİĞİNDE SAYISAL YÖNTEMLER 5
8212051033İNCE FİLM HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ5Doç.Dr. Ömer Faruk YÜKSEL
8212052101İLERİ KATIHAL FİZİĞİ -I-5
8212052103KUANTUM NANO YAPILAR -I-5Prof.Dr. Haluk ŞAFAK
8212052107EMPEDANS SPEKTROSKOPİSİ 5Yrd.Doç.Dr. Haziret DURMUŞ
8212052109KRİSTALLOGRAFİ -I-5Yrd. Doç. Dr. Hayreddin KÜÇÜKÇELEBİ
8212052110MADDELERİN DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİ5Yrd. Doç.Dr. Hayreddin KÜÇÜKÇELEBİ
8212052206KATILARDA ALAN UYARIMLI ISISAL DURUMLAR 5Yrd.Doç.Dr. Haziret DURMUŞ
(DÖNEM Bahar)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8212011009ISING MODELİ VE UYGULAMALARI5
8212011012THOMAS-FERMİ YÖNTEMİ VE ÇOK ELEKTRONLU NANOYAPILARA UYGULAMALARI5Doc.Dr.Berna Gülveren
8212011015İSTATİSTİK MEKANİK 5
8212011019KUANTUM İSTATİSTİKSEL YAKLAŞIMLA FERMİON VE BOZONLARIN İNCELENMESİ5Doç.Dr.Berna Gülveren
8212011020SIVI HAL FİZİĞİ5Doç. Dr. Mustafa KOYUNCU
8212021016MOLEKÜLER YAPILARIN ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ II5Yrd.Doç.Dr. M. Özgür SEZER
8212021019POLARİMETRİK SPEKTROSKOPİ5
8212021025GRUP TEORİSİ5Doç. Dr. Bekir ÇAKIR
8212021033ÇOK ELEKTRONLU ATOMLARDA ELEKTRONİK GEÇİŞLER5
8212021043ELEKTROOPTİK ETKİLER 5
8212021044BAZI ATOMİK VE MOLEKÜLER İNTEGRALLERİN BİLGİSAYARLA HESAPLANMASI5Doç.Dr.Erhan AKIN
8212021045GUSEİNOVUN STOLARI TAŞIMA BAĞINTISI İLE MOLEKÜLER İNTEGRALLERİN HESAPLANMASI5Doç.Dr.Erhan AKIN
8212021046BİR VE İKİ ELEKTRONLU ATOMLARIN KUANTUM TEORİSİ5Doç.Dr.Erhan AKIN
8212021048KÜTLE SPEKTROSKOPİSİNİN TEMEL PRENSİPLERİ6Prof.Dr. Hamdi Şükür KILIÇ
8212021050LASER SPEKTROSKOPİSİ VE UYGULAMALARI5Prof.Dr. Hamdi Şükür KILIÇ
8212021054ESR TEKNİKLERİ5Prof. Dr. Ayhan ÖZMEN
8212021055NONLİNEER KRİSTALLERİN OPTİĞİ5
8212021059ESR YAŞ TAYİNİ VE DOZİMETRE5Doç. Dr. Ülkü SAYIN
8212021061YARIİLETKEN NANO YAPILARIN TEORİK VE SAYISAL FİZİĞİ5Doç. Dr. Bekir ÇAKIR
8212021064MANYETİZMANIN FİZİKSEL PRENSİPLERİ5Prof. Dr. Ayhan ÖZMEN
8212021065BİYOEPR' YE GİRİŞ5Doç. Dr. Ülkü SAYIN
8212021066ATOMİK VE İYONİK SİSTEMLERDE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ5
8212022201ATOM FİZİĞİ -II-5Doç.Dr. Bekir ÇAKIR
8212022204ATOM VE MOLEKÜLLERİN KUANTUM MEKANİĞİ -II-5Prof. Dr. Ayhan ÖZMEN
8212022210KUANTUM MEKANİĞİ -II-5
8212031005NÜKLEER İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ8Doç.Dr. Nihal Büyükçizmeci
8212031010NÜKLEER REAKTÖR FİZİĞİ5Doç.Dr. Nuretdin EREN
8212031011RADYASYON FİZİĞİ VE KORUNMA8Doç.Dr.Nihal Büyükçizmeci
8212031014NÜKLEER RADYASYON ÖLÇÜM TEKNİKLERİ5Doç. Dr. Mehmet ERDOĞAN
8212031016RADON ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ VE ÇEVRESEL UYGULAMALARI5Doç. Dr. Mehmet ERDOĞAN
8212031017DENEYSEL FİZİKTE VERİ DEĞERLENDİRME VE HATA ANALİZİ 5
8212032102NÜKLEER TEKNİKLERİN ENDÜSTRİYE UYGULAMASI5Doç.Dr.Nuretdin EREN
8212041008İSTATİSTİK MEKANİKTE SİMÜLASYON YÖNTEMLERİ5
8212041010MATEMATİKSEL KRİSTALOGRAFİ5
8212041021BİLGİSAYAR DESTEKLİ HESAPLAMALI FİZİK UYGULAMALARI5
8212041022KUANTUM TRANSPORT TEORİ5
8212041023KUANTUM HALL OLAYI5
8212042201FİZİKTE MATEMATİK METOTLAR -II-5
8212042203FORTRAN PROGRAMLAMA VE SAYISAL ÇÖZÜMLER5Yrd.Doç.Dr. Mehmet Taşer
8212042204VEKTÖR UZAYLARI -II-5
8212051016MANYETİZMANIN FİZİKSEL TEMELLERİ5
8212051034HETEROYAPILARDA FONONLAR5Prof.Dr. Haluk ŞAFAK
8212051036DÜŞÜK SICAKLIKLAR FİZİĞİ5Yrd.Doç.Dr.Haziret DURMUŞ
8212051037DÜŞÜK SICAKLIKLARDA FİZİKSEL UYGULAMALAR5Yrd.Doç.Dr.Haziret DURMUŞ
8212051039DÜŞÜK BOYUTLU YARIİLETKEN YAPILARIN ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİ5Doç. Dr. İbrahim KARABULUT
8212052106ISISAL UYARIMLI SÜREÇLER5Doç.Dr. Ömer Faruk YÜKSEL
8212052203KUANTUM NANO YAPILAR -II-5Prof.Dr. Haluk ŞAFAK
8212052209KRİSTALLOGRAFİ -II-5Yrd. Doç.Dr Hayreddin KÜÇÜKÇELEBİ
8212052210DİELEKTRİK DURULMA TEORİLERİ5Yrd. Doç. Dr. Hayreddin KÜÇÜKÇELEBİ
8212052211KATILARIN KUANTUM TEORİSİ5