FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
elektromagnetik_alanlar_ve_mikrodalga_teknigi_bilim_dali Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Mühendislik alanında gerekli bilimsel araştırmaları yaparak bilgiye ulaşır, eksik bilgileri tamamlar, değerlendirir, yorumlar ve uygular.
P.Ç.2 İleri düzeyde bir mühendislik problemini kurgular, çözmek için yenilikçi yöntemler geliştirir.
P.Ç.3 Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanındaki güncel uygulamaların farkındadır, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
P.Ç.4 Analitik, deneysel veya modele dayalı araştırmaları tasarlar ve uygular.
P.Ç.5 Tasarım ve uygulama esnasında karşılaşılan karmaşık problemleri analiz ederek çözümler.
P.Ç.6 Çok disiplinli çalışmalarda etkin bir şekilde sorumluluk alır, liderlik yapar ve gerektiğinde özgün çözümler üretir.
P.Ç.7 Çalışmalarının sonuçlarını, akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
P.Ç.8 Bir yabancı dili, mesleğinin gerektirdiği literatüre katkı sağlayacak derecede kullanır.
P.Ç.9 Mühendislik uygulamalarını hukuksal, sosyal, çevresel ve insan sağlığı boyutları ile bilir toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
P.Ç.10 Alanındaki bir mühendislik problemini projelendirir ve proje yönetimini gerçekleştirir.