FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
FBE:1

Enstitü Yönetim Kurulu

Başkan

Prof. Dr. Mustafa YILMAZ

Üye

Doç. Dr. Hüseyin DEVECİ

Üye

Doç. Dr. Mehmet ERDOĞAN

Üye

Prof. Dr. Özden ÖZTÜRK

Üye

Doç. Dr. Fatih İŞCAN

Üye

Doç. Dr. Emine ARSLAN

Raportör

Hasan ÜNAL