FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Yabancı Öğrenciler

To see this page as English please click

Yabancı Öğrenci:

·       Dil

 

1.      Fen Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarının tümü Türkçe eğitim vermektedir.

2.      Türk Üniversitelerindeki TÖMER den alınmış veya Yükseköğretim Kurulunca geçerliliği kabul edilen Türkçe bildiklerini gösterir belgesi olmayan yabancı uyruklu adaylardan Selçuk Üniversitesi TÖMER’de yapılacak Türkçe sınavında yeterli (C2-C1 Türkçesi yeterlidir hemen eğitime başlarlar) (B2-B1 Türkçesi kısa zamanda gelişebilir, öğrenime başlar ancak meran olana kadar Türkçe yeterlilik düzeyini Cİ veya C2 seviyesine çıkarmak zorundadır, ) asgari puanı alanlar Türkçe eğitim yapan lisansüstü eğitim programlarına kayıt hakkı kazanırlar.

3.      Çift uyruklu vatandaş hakkı olan (Türk ve yabancı ülke vatandaşı) adaylar Türk vatandaşı olarak başvuru yapacaklardır.

 

 

·       Başvuru

Yüksek Lisans

1.      Aslı ibraz edilmek şartıyla Yüksek Lisans Programına müracaatta Lisans Diploması ve transkript belgelerinin fotokopisi,(Noter ve dış temsilcilikten yaptırılmış onaylar kabul edilecektir.)

2.      Asli ibraz edilmek şartıyla İkametgah tezkeresi veya öğrenim amaçlı ikametgah tezkeresi fotokopisi,

3.      Aslini ibraz edilmek şartıyla Türkçe bildiğine dair TÖMER belgesi fotokopisi

4.      4 adet Fotoğraf

5.      Pasaport aslı ve fotokopisi

6.      Eğitim-öğretim harcının yatırıldığına dair başka dekontu

7.      Tanınma belgesi (YÖK'ten alınacaktır.)

Doktora

1.      Aslı ibraz edilmek şartıyla Doktora Programına müracaatta Yüksek Lisans Diploma ve transkript belgelerinin fotokopisi,(Noter ve dış temsilcilikten yaptırılmış onaylar kabul edilecektir.)

2.      Asli ibraz edilmek şartıyla İkametgah tezkeresi veya öğrenim amaçlı ikametgah tezkeresi fotokopisi,

3.      Aslini ibraz edilmek şartıyla Türkçe bildiğine dair TÖMER belgesi fotokopisi

4.      4 adet Fotoğraf

5.      Pasaport aslı ve fotokopisi

6.      Eğitim-öğretim harcının yatırıldığına dair başka dekontu

7.      Aslı ibraz edilmek şartıyla, doktora programına başvuracak adayların İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden Merkez? Yabancı Dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olduğunu gösterir belgenin fotokopisi

8.     Tanınma belgesi (YÖK'ten alınacaktır.)

 

·       Sağlık

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrasında 6486 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile 29/5/2013 tarihinden itibaren;
 
Ülkemizde öğrenim gören bütün yabancı uyruklu öğrencilerin, öğrenim gördükleri okullara ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren üç ay içerisinde sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine yazılı talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı tescil işlemleri yapılmaktadır.
29/5/2013 tarihinden sonra ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde, öğrenim gördükleri okulların bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine talep dilekçesi ve öğrenim gördükleri okullarına ait ilk kayıt tarihini gösterir öğrenci belgesi ile başvurmaları halinde, yazılı talepte bulundukları tarihi takip eden gün itibariyle bir yıllık genel sağlık sigortalılıkları yapılmaktadır. Bu şekilde genel sağlık sigortası tescilleri yapılan yabancı uyruklu öğrencilerin, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası priminin kendileri tarafından ödenmesi gerekmektedir.
 
(1/7/2014-31/12/2014 tarihleri için bu tutar aylık 45,36 TL dir)
 
Diğer taraftan, yürürlükteki Kanunlar çerçevesinde tescili yapılan yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılıkları bu Kanunda belirtilen nedenlerle sona ermektedir.
Öğrenim görecekleri okullara ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren, genel sağlık sigortalısı olmak için Kurumumuza üç aylık süre içerisinde yazılı talepte bulunmayan yabancı uyruklu öğrencilerin ise, öğrenimleri süresince bir daha genel sağlık sigortası tescili yapılmayacaktır.
Bu nedenle yabancı uyruklu öğrencilerden genel sağlık sigortalısı olmak isteyenlerin okullarına ilk kayıt yaptırdıkları tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde Kurumumuza yazılı olarak talepte bulunmaları gerektiği hususu;

 

·       Emniyet

o   …

·       Türk Akraba Topluluğu

o   ……….

·       Burs

o   …….