FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
cevre_teknolojisi__bilim_dali Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma en az bir yabancı dil bilgisi.
P.Ç.2 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
P.Ç.3 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
P.Ç.4 Bireysel ve disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır.