FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
cevre_bilimleri__bilim_dali Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi.
P.Ç.2 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma en az bir yabancı dil bilgisi.
P.Ç.3 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
P.Ç.4 Bireysel ve disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır.
P.Ç.5 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
P.Ç.6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
P.Ç.7 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
P.Ç.8 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.