FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı: PROF.DR. HÜSEYİN DURAL

Erasmus Koordinatör: PROF.DR.HASAN HÜSEYİN DOĞAN

Farabi Koordinatör: PROF.DR. ATİLLA ARSLAN

Mevlana Koordinatör: PROF.DR. EMİNE ARSLAN

AKTS Koordinatör: PROF.DR. KUDDİSİ ERTUĞRUL

Amacı: Biyoloji alanında belli bir bilim dalında ve konuda yetkin, bilimsel, objektif değerlendirmeler yapabilen bilim insanları yetiştirmek ve araştırmalar yapmaktır.

Vizyon: Biyoloji alanında bireylere ve topluma hizmet edebilen, alanında söz sahibi, çalışmaları ve değerlendirmeleri ile ulusal ve uluslararası saygınlığı ve ağırlığı olan bir kurum olmaktır.

Misyon: Biyoloji alanında bilimsel, özgür ve objektif düşünebilen, değerlendirmeler yapabilen bilim insanları yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Canlıların (Taksonomisi, Morfolojisi, Anatomisi, Fizyolojisi, Sitoloji ve Histolojisi, Biyokimyası, çevre ve ekolojisi v.d.) biyolojisi hakkında uygulamalı ve teorik araştırmalar yapmak.

Kabul ve Kayıt Koşulları: ALES ve lisans not ortalaması açısından istenilen seviyede nota sahip olmalı ve güz veya bahar yarıyılında açılan sınavda yeterli not almak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Yüksek lisans programına girme hakkı kazanan öğrencilerin yüksek lisans seviyesinde almış oldukları dersler alması zorunlu dersler yerine kabul edilir.

Mezuniyet Şartları: 24 krediden az olmamak koşuluyla, en az sekiz adet ders, bir seminer, uzmanlık alanı dersi, tez çalışmasını yapmak zorundadır. Dersler ve seminer için 60 AKTS ve uzmanlık alan dersi ve diğer faaliyetleri ile birlikte yüksek lisans tezi için 60 AKTS olmak üzere toplamda en az 120 AKTS kredisinden

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Alınan her ders için her dönem sonunda yapılacak genel sınavdan yeterli puan almak. Hazırlanan tezi jüri önünde savunmak şartıyla başarılı olmak.

İstihdam Olanakları: Programı başarı ile tamamlayanlar MEB,Çevre bakanlığı ve Tarım Orman Ve Köy işleri Bakanlıklarında kadro bulabilirler. Ayrıca özel şirketlerde ve sağlık kuruluşlarında çalışabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayanlar doktora sınavına girme hakkı kazanırlar.