FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
bilisim_teknolojileri Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Fatih BAŞÇİFTÇİ

Erasmus Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Humar KAHRAMANLI

Farabi Koordinatör: Yrd.Doç.Dr. Humar KAHRAMANLI

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Fatih BAŞÇİFTÇİ

Amacı: Programın amacı günümüz teknolojisinde önemli bir yer tutan bilişim teknolojileri alanında ihtiyaç duyulan uygulamaya yönelik yetişmiş eleman eksikliğini karşılamaktır. Bilişim alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen, yetkin, yaratıcı, bilimsel üretim gücüne sahip, bilim ve deneyi esas kabul eden, katılımcı, sayısal ve akademik düşünme gücüne sahip, öğrenmeyi öğrenmiş, sorumluluk almaktan kaçınmayan, teknoloji ve bilim üreten ve uluslararası alanda üretilen bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya uygulayabilen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon: Ulusal ve uluslararası akredite olmuş, diğer üniversiteler ve özel sektörle sürekli iletişim halinde, uluslararası çapta kaliteli eğitim veren bilişim ile ilgili alanlardaki lisans mezunlarına lisansüstü eğitim yaptırmaktır.

Misyon: Zengin akademik kadrosu, geniş çalışma alanları ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilebileceği, araştırma ortamı sağlayan kaynaklarıyla, öğretim üyeleri ve öğrenciler için çekim merkezi olmak, Edindiği bilgiyi sürekli olarak geliştiren, pratik ve hızlı çözümler üretebilen, ortak çalışmalarda uyumuyla dikkati çeken, insan ilişkilerinde başarılı endüstri, akademi ve kamuda liderlik sağlayacak yeteneklere sahip, ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda topluma hizmet verecek mezunlar vermektir.

Program Dili: Programın eğitim dili Türkçedir.

Program Tanımı: Bilişim Teknolojileri Mühendisliği çok aktif ve hızla gelişen bir disiplindir. Bilgisayar ve internet, fert ve toplum hayatını büyük ölçüde etkilemektedir Dünya kısaca bilgi toplumu adı verilen yeni bir toplumsal yapıya geçmektedir. Böyle bir toplumda bu değişimin öncüleri, hiç kuşkusuz, Bilişim Teknolojileri Mühendisleri olacaktır. Bilişim Teknolojileri Mühendisliği çeşitli problemlere çözüm sağlamak amacı ile bilgisayar donanımı ve yazılımı içeren bilgi sistemlerinin analizi, tasarımı, gerçekleştirilmesi, test edilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini kapsar. Öğrenciler, kendilerini geliştirmek ve ileride yapacakları çalışmalara temel teşkil etme mahiyetinde Matematik, Fen Bilimlerinden ve Mühendislik Bilimlerinden dersler alırlar. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 18/04/2014 tarih ve 75850160-104.01.03.01/23925 sayılı karar ile Bilişim Teknolojileri Mühendisliği açılmıştır. 2014 - 2015 Eğitim Öğretim yılının güz döneminde yüksek lisans ve doktora programlarına ayrı ayrı öğrenci alımı yapılmıştır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: 18 Mayıs 2014 tarihli ve 29004 sayılı resmi gazetede yayınlanan Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre belirlenmiştir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Gerekli şartları sağlayan, diğer lisansüstü programlarından geçiş yapmak isteyen öğrencilere 18 Mayıs 2014 tarihli ve 29004 sayılı resmi gazetede yayınlanan Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirlenen kurallara göre geçiş imkanı sağlanmaktadır.

Mezuniyet Şartları: 18 Mayıs 2014 tarihli ve 29004 sayılı resmi gazetede yayınlanan Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre belirlenmiştir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: 18 Mayıs 2014 tarihli ve 29004 sayılı resmi gazetede yayınlanan Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre belirlenmiştir.

İstihdam Olanakları: Program mezunları kamu kurumları ve özel sektörde lisans mezuniyet unvanlarına göre mühendis olarak istihdam edilebilmektedir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Lisansüstü programımızdan mezun olan öğrencilerimiz doktora programlarına belirlenen kabul, başarı ve kayıt kriterlerini sağladıktan sonra kayıt yaptırabilmektedir.