FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
bilgisayar_yazilimi_bilim_dali Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Bölüm Başkanı: Doç.Dr. Halife KODAZ

Erasmus Koordinatör: Yrd.Doç.Dr. Mustafa Servet KIRAN

Farabi Koordinatör: Yrd.Doç.Dr. Barış KOÇER

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Yrd.Doç.Dr. Barış KOÇER

Amacı: Bilgisayar Mühendisliği alanında ihtiyaç duyulan nitelikli personeli ve akademik kariyer yapmayı düşünen öğrencileri yetiştirmektir. Programın içeriği bu doğrultuda hazırlanmıştır. Programın mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler Bilgisayar Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Vizyon: The mission of Selcuk University Graduate School of Natural Sciences Computer Engineering Department is to prepare innovative and unique educational and research facilities, to have the most up to date information in the field of computer engineering, to produce new information and spread this knowledge, to use in competent manner by following the computer technologies and to educate computer scientists capable of independent solutions to problems.

Misyon: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalının misyonu yenilikçi ve özgün eğitim ve araştırma imkanları hazırlamak, bilgisayar mühendisliği alanındaki en güncel bilgilere sahip olmak, yeni bilgiler üretebilmek ve bu bilgiyi yaymak, bilgisayar teknolojilerini takip ederek yetkin bir şekilde kullanabilen, problemlere bağımsız çözümler üretebilen bilgisayar mühendisleri yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Bölümümüzün eğitim politikası hızla gelişen bilimsel ve teknolojik alandaki gelişmeleri yakından takip ederek, uygun dersler ve laboratuar uygulamaları desteği ile profesyonel eğitim sağlamaktır. Bölümümüz, nitelikli öğretim üyesi kadrosu tarafından yürütülen altyapı projeleri ve çeşitli ulusal ve uluslararası projeler sayesinde araştırma alt yapısını ve bilgi birikimini sürekli geliştirmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Yüksek lisans programına başvuracak adayların Bilgisayar Mühendisliği ya da yakın alanlarda Lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Lisans derecesini Bilgisayar Mühendisliği alanından farklı bir alanda almış olan adaylar Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar. Diğer gerekli şartlar başvuru döneminden önce Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından duyurulur.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, özel öğrenci kabulü, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğrenim Kurulunun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " kapsamında gerçekleşmektedir.

Mezuniyet Şartları: Bilgisayar Mühendisliği Programından Yüksek Lisans derecesiyle mezun olunabilmesi için gerekli koşullar Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİnde belirtilmiştir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Ölçme ve Değerlendirme Esasları Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİnde belirtilmiştir.

İstihdam Olanakları: Mezunlarımız aldıkları nitelikli eğitim sonucunda gerek yurt içi ve gerekse de yurt dışında çok rahat istihdam olanakları bulmaktadırlar. Sektörel çalışma alanları arasında Yazılım Geliştirme Şirketleri, Telekom Operatörleri, Teknoloji Altyapı Şirketleri, Finans Kurumları, Araştırma Geliştirme Kurumları / Departmanları, Paket Yazılım Dağıtıcıları ve Uygulamacıları, Teknoloji Danışmanlık ve Uygulama Şirketleri, Üretim Şirketleri-Bilgi Teknolojileri Departmanı, Hizmet Şirketleri-Bilgi Teknolojileri Departmanı, Devlet Kurumları-Bilgi Teknolojileri Departmanı bulunmaktadır. Dileyen mezunlarımız, çalışma hayatının yanısıra Türkiyenin önde gelen üniversitelerinde, ve ABD ve Almanya başta olmak üzere farklı ülkelerde doktora ve sonrası akademik çalışmalarına devam etmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Bilgisayar Mühendisliğinin programından gerekli şartları tamamlayarak yüksek lisans derecesi ile mezun olan öğrencilerimiz doktora için gerekli (ALES ,ÜDS ,KPDS ) sınavlarda aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracaat ettikleri kurumların yeterlilik şartlarını sağladıkları durumlarda alanları ve alan dışı doktora programlarına kabul edilebilirler.