FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
bilgisayar_yazilimi_bilim_dali Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Bir danışmanın yönetiminde araştırma yürütme ve tez yazma becerisi
P.Ç.2 Bir danışmanın yönetiminde araştırma yürütme ve tez yazma becerisi
P.Ç.3 Özellikle bilgisayar mühendisliğinde analitik düşünme, problem çözme ve çözümleme becerisi
P.Ç.4 Bilgisayar Mühendisliğinde etkin, yaratıcı ve seçenekli, ileri düzeyde proje ve tasarımlar ortaya koyabilme becerisi
P.Ç.5 Mühendislik uygulamaları için gerekli ileri teknikleri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerisi
P.Ç.6 Bilimsel araştırma uygulamaları için gerekli literatürü ve teknikleri kullanma becerisi
P.Ç.7 Güncel, çağdaş toplumsal konulara ilgi duyma, bilgi edinme, olumlu katkı verebilme becerisi
P.Ç.8 Kendi alanında araştırma geliştirme başlatabilme
P.Ç.9 Yaşam boyu öğrenme ve araştırma yeteneği kazanma
P.Ç.10 Disiplinler arası uygulama geliştirebilmek
P.Ç.11 İleri seviye Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini özümsemiş olarak kullanabilme becerisi
P.Ç.12 Programda akademik olarak başarılı olan öğrencilerimiz "Bilgisayar Mühendisliği alanında Yüksek Lisans Diploması" alırlar.