FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
bilgisayar_donanimi_bilim_dali_(muh.) Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Bir danışmanın yönetiminde araştırma yürütme ve tez yazma becerisi
P.Ç.2 Mühendislik uygulamaları için gerekli ileri teknikleri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerisi
P.Ç.3 Bilgisayar Mühendisliğinde etkin, yaratıcı ve seçenekli, ileri düzeyde proje ve tasarımlar ortaya koyabilme becerisi
P.Ç.4 Özellikle bilgisayar mühendisliğinde analitik düşünme, problem çözme ve çözümleme becerisi
P.Ç.5 Bir danışmanın yönetiminde araştırma yürütme ve tez yazma becerisi
P.Ç.6 Bilimsel araştırma uygulamaları için gerekli literatürü ve teknikleri kullanma becerisi
P.Ç.7 İleri seviye Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini özümsemiş olarak kullanabilme becerisi
P.Ç.8 Disiplinler arası uygulama geliştirebilmek
P.Ç.9 Yaşam boyu öğrenme ve araştırma yeteneği kazanma
P.Ç.10 Kendi alanında araştırma geliştirme başlatabilme
P.Ç.11 Güncel, çağdaş toplumsal konulara ilgi duyma, bilgi edinme, olumlu katkı verebilme becerisi
P.Ç.12 Programda akademik olarak başarılı olan öğrencilerimiz "Bilgisayar Mühendisliği alanında Yüksek Lisans Diploması" alırlar.