FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Bir danışmanın yönetiminde araştırma yürütme ve tez yazma becerisi
P.Ç.2 İleri seviye Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini özümsemiş olarak kullanabilme becerisi
P.Ç.3 Özellikle bilgisayar mühendisliğinde analitik düşünme, problem çözme ve çözümleme becerisi
P.Ç.4 Bilgisayar Mühendisliğinde etkin, yaratıcı ve seçenekli, ileri düzeyde proje ve tasarımlar ortaya koyabilme becerisi
P.Ç.5 Disiplinler arası uygulama geliştirebilmek
P.Ç.6 Yaşam boyu öğrenme ve araştırma yeteneği kazanma
P.Ç.7 Kendi alanında araştırma geliştirme başlatabilme
P.Ç.8 Güncel, çağdaş toplumsal konulara ilgi duyma, bilgi edinme, olumlu katkı verebilme becerisi
P.Ç.9 Mühendislik uygulamaları için gerekli ileri teknikleri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerisi
P.Ç.10 Bilimsel araştırma uygulamaları için gerekli literatürü ve teknikleri kullanma becerisi
P.Ç.11 Bir danışmanın yönetiminde araştırma yürütme ve tez yazma becerisi
P.Ç.12 Programda akademik olarak başarılı olan öğrencilerimiz "Bilgisayar Mühendisliği alanında Yüksek Lisans Diploması" alırlar.