FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
(DÖNEM Güz)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8241001004BAHÇE BİTKİLERİNDE DÖLLENME BİYOLOJİSİ6
8241001005BAHÇE BİTKİLERİNDE LABORATUAR TEKNİKLERİ6
8241001006BAHÇE BİTKİLERİNDE MEYVE KALİTESİNİ ARTIRICI UYGULAMALAR6
8241001012BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİNİN ESASLARI6
8241001021SEBZECİLİKTE FİDE ÜRETİM TEKNİKLERİ6
8241001026BAHÇE BİTKİLERİNİN BİYOLOJİK VE FİZYOLOJİK ESASLARI 6Prof. Dr. Lütfi PIRLAK
8241001027BAHÇE BİTKİLERİ EKOLOJİSİ 6Prof. Dr. Lütfi PIRLAK
8241001029FİTOHORMONLARI ANALİZ YÖNTEMLERİ6
8241001031SERALARDA YETİŞTİRME TEKNİKLERİ6
8241001038ÖRTÜ ALTI MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ 6Prof. Dr. Lütfi PIRLAK
8241001040BAHÇE BİTKİLERİ TARIMINDA ÇEVRE DOSTU ÜRETİM TEKNİKLERİ6PROF DR ÖNDER TÜRKMEN
8241001044ENDÜSTRİ SEBZECİLİĞİ6PROF DR ÖNDER TÜRKMEN
8241001109ASMANIN BİYOLOJİSİ6Doç. Dr. Aydın AKIN
8241001110BAĞCILIKTA BESİN ELEMENTİ UYGULAMALARI VE ŞARJ İLİŞKİLERİ6Doç. Dr. Aydın AKIN
8241001115ILIMAN İKLİM MEYVE AĞAÇLARI METABOLİZMASI6Ahmet EŞİTKEN
8241001116ILIMAN İKLİM MEYVE AĞAÇLARINDA BESLENME FİZYOLOJİSİ6Ahmet EŞİTKEN
8241001120REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİNİN BAĞCILIKTA KULLANIMI6Doç. Dr. Ali SABIR
8241001121MEYVE ÇEŞİT BİLİMİ 6Prof. Dr. Lütfi PIRLAK
8241001122BAHÇE ÜRÜNLERİNİN KONTROLLÜ VE MODİFİYE ATMOSFERDE MUHAFAZASI6Doç. Dr. Ferhan KÜÇÜKBASMACI SABIR
8241011001ASMA GEN KAYNAKLARININ TANIMLANMASI, MUHAFAZASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ6Doç. Dr. Ali SABIR
8241011002FİLOGENETİK ANALİZ5Doç.Dr. Ali SABIR
8241021002TAZE DOĞRANMIŞ MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİ VE MUHAFAZASI6Doç. Dr. Ferhan KÜÇÜKBASMACI SABIR
8241021003ÖZEL SEBZE MUHAFAZASI5Doç. Dr. Ferhan KÜÇÜKBASMACI SABIR
8241021007MEYVE TÜRLERİNİN ISLAHI6
8241021008BODUR VE YARI BODUR MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ6
8241031001BAHÇE BİTKİLERİNDE BİYOÇEŞİTLİLİK VE GEN KAYNAKLARI6Prof. Dr. Önder TÜRKMEN
8241041001SÜS BİTKİSİ OLARAK KULLANILAN BAZI MEYVE TÜRLERİ5Doç. Dr. Aydın AKIN
8241041002SÜS BİTKİSİ OLARAK KULLANILAN BAZI SEBZE TÜRLERİ5Doç. Dr. Aydın AKIN
(DÖNEM Bahar)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8241001001BAĞLARDA BUDAMA VE TERBİYE SİSTEMLERİ6
8241001011TOPRAKSIZ YETİŞTİRİCİLİK VE BAZI SEBZE TÜRLERİNDEKİ UYGULAMALARI6
8241001014BAHÇE BİTKİLERİNDE HASTALIK VE ZARARLILARA DAYANIKLILIK ISLAHI6
8241001022BAHÇE ÜRÜNLERİNDE KALİTE VE STANDARDİZASYON 6Prof. Dr. Lütfi PIRLAK
8241001023MEYVECİLİKTE KULLANILAN ANAÇLAR 6Prof. Dr. Lütfi PIRLAK
8241001030EGZOTİK MEYVELER 6Prof. Dr. Lütfi PIRLAK
8241001032SEBZELERİN DÖLLENME BİYOLOJİSİ6
8241001039ORGANİK MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ6Prof. Dr. Lütfi PIRLAK
8241001043SEBZECİLİKTE F1 HİBRİT ISLAHI6Prof. Dr. Önder TÜRKMEN
8241001048BAHÇE ÜRÜNLERİNİN AMBALAJ STANDARTLARI VE TAŞINMASI5Doç. Dr. Ferhan KÜÇÜKBASMACI SABIR
8241001111BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİNİN TEMEL ESASLARI6Prof. Dr. Önder TÜRKMEN
8241001112BAĞCILIKTA ANAÇ SEÇİMİ VE ANAÇ KALEM İLİŞKİLERİ6Doç. Dr. Aydın AKIN
8241001113BAĞCILIKTA BESLENME FİZYOLOJİSİ6Doç. Dr. Aydın AKIN
8241001114BAĞCILIKTA MOLEKÜLER KARAKTERİZASYON6Doç. Dr. Ali SABIR
8241001118ILIMAN İKLİM MEYVE AĞAÇLARINDA VERİM FİZYOLOJİSİ6Ahmet EŞİTKEN
8241001119BAĞCILIKTA PLANTASYON TEKNİKLERİ6Prof. Dr. Ali SABIR
8241001124BAHÇE ÜRÜNLERİ VE BESLENME İLİŞKİLERİ6Doç. Dr. Aydın AKIN
8241001125ÖZEL MEYVE MUHAFAZASI 6Doç. Dr. Ferhan KÜÇÜKBASMACI SABIR
8241011003SÜRDÜRÜLEBİLİR BAĞCILIK5Prof. Dr. Ali SABIR
8241021001BAHÇE ÜRÜNLERİNDE HASAT SONRASI BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER6Doç. Dr. Ferhan KÜÇÜKBASMACI SABIR
8241021004BAHÇE ÜRÜNLERİNDE HASAT SONRASI KALİTE ANALİZ YÖNTEMLERİ5Doç. Dr. Ferhan KÜÇÜKBASMACI SABIR
8241041003SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI5Doç. Dr. Aydın AKIN
8241041004SÜS BİTKİSİ OLARAK KULLANILAN BAZI GEOFİT BİTKİ TÜRLERİ5Doç. Dr. Aydın AKIN