FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
atom_ve_molekul_fizigi__bilim_dali Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
(DÖNEM Güz)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8212021015MOLEKÜLER YAPILARIN ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ -I-5Yrd.DoçDr. M. Özgür SEZER
8212021032ATOMLARIN ELEKTRONİK YAPISI 5Prof. Dr. Gültekin Çelik
8212021034MOLEKÜLER HESAPLAMADA GEREKLİ BAZI KATSAYI VE YARADIMCI FONKSİYONLARIN BİLGİSAYAR HESAPLAMALARI5Doç.Dr.Erhan AKIN
8212021035İKİ MERKEZLİ MOLEKÜLER İNTEGRALLERİN ELİPTİK KOORDİNATLAR KULLANILARAK HESAPLANMASI5Doç.Dr.Erhan AKIN
8212021036NONLİNEER OPTİKSEL ÖZELLİKLER 5Doç. Dr. Aslı Karakaş
8212021037NONLİNEER OPTİKSEL ALINGANLIKLARIN KUANTUM MEKANİK TEORİSİ5Doç. Dr. Aslı Karakaş
8212021040LASER FİZİĞİ5Prof.Dr. Hamdi Şükür KILIÇ
8212021041ÇOK FOTONLU SPEKTROSKOPİ5Prof.Dr. Hamdi Şükür KILIÇ
8212021052MOLEKÜLER ORBİTAL TEORİSİ5Yrd.DoçDr. M. Özgür SEZER
8212021053ATOMLARIN YAPI TEORİSİ5Doç.Dr.Erhan AKIN
8212021056TEORİK ATOMİK SPEKTROSKOPİ5
8212021060ESR5Prof. Dr. Ayhan ÖZMEN
8212021062EPR ANALİZİ VE DENEYSEL METOD5Doç. Dr. Ülkü SAYIN
8212021063YÜKLÜ PARÇACIK OPTİĞİ5Prof.Dr. Hamdi Şükür KILIÇ
8212022101ATOM FİZİĞİ -I-5Doç. Dr. Bekir ÇAKIR
8212022104ATOM VE MOLEKÜLLERİN KUANTUM MEKANİĞİ -I-5Prof.Dr. Ayhan ÖZMEN
8212022110KUANTUM MEKANİĞİ -I- 5
(DÖNEM Bahar)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8212021016MOLEKÜLER YAPILARIN ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ II5Yrd.Doç.Dr. M. Özgür SEZER
8212021019POLARİMETRİK SPEKTROSKOPİ5
8212021025GRUP TEORİSİ5Doç. Dr. Bekir ÇAKIR
8212021033ÇOK ELEKTRONLU ATOMLARDA ELEKTRONİK GEÇİŞLER5
8212021043ELEKTROOPTİK ETKİLER 5
8212021044BAZI ATOMİK VE MOLEKÜLER İNTEGRALLERİN BİLGİSAYARLA HESAPLANMASI5Doç.Dr.Erhan AKIN
8212021045GUSEİNOVUN STOLARI TAŞIMA BAĞINTISI İLE MOLEKÜLER İNTEGRALLERİN HESAPLANMASI5Doç.Dr.Erhan AKIN
8212021046BİR VE İKİ ELEKTRONLU ATOMLARIN KUANTUM TEORİSİ5Doç.Dr.Erhan AKIN
8212021048KÜTLE SPEKTROSKOPİSİNİN TEMEL PRENSİPLERİ6Prof.Dr. Hamdi Şükür KILIÇ
8212021050LASER SPEKTROSKOPİSİ VE UYGULAMALARI5Prof.Dr. Hamdi Şükür KILIÇ
8212021054ESR TEKNİKLERİ5Prof. Dr. Ayhan ÖZMEN
8212021055NONLİNEER KRİSTALLERİN OPTİĞİ5
8212021059ESR YAŞ TAYİNİ VE DOZİMETRE5Doç. Dr. Ülkü SAYIN
8212021061YARIİLETKEN NANO YAPILARIN TEORİK VE SAYISAL FİZİĞİ5Doç. Dr. Bekir ÇAKIR
8212021064MANYETİZMANIN FİZİKSEL PRENSİPLERİ5Prof. Dr. Ayhan ÖZMEN
8212021065BİYOEPR' YE GİRİŞ5Doç. Dr. Ülkü SAYIN
8212021066ATOMİK VE İYONİK SİSTEMLERDE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ5
8212022201ATOM FİZİĞİ -II-5Doç.Dr. Bekir ÇAKIR
8212022204ATOM VE MOLEKÜLLERİN KUANTUM MEKANİĞİ -II-5Prof. Dr. Ayhan ÖZMEN
8212022210KUANTUM MEKANİĞİ -II-5