FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
analitik_kimya_bilim_dali Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
(DÖNEM Güz)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8213011007ELEMENTLERİN ÇEVRE KİMYASI5
8213011008KOMPLEKS. KİMYASAL ANLZ. KULLAN.6
8213011009İÇ GEÇİŞ ELEMENTLERİ KİMYASI5
8213011011ANALİTİK AYIRMALAR5Prof. Dr. Hüseyin KARA
8213011012KROMOTOGRAFİ5Prof. Dr. Hüseyin KARA
8213011020EKSTRAKSİYON METODLARI5
8213011022ELEKTRO ANALİTİK KİMYA5
8213011025ELEKTROLİTİK İLETME VE İYONİK DENGELER6Prof. Dr. Zafer YAZICIGİL
8213011030İYON HİDRATLAŞMASI VE UYGULAMALARI5Prof.Dr. Gülşin ARSLAN
8213011031ANALİTİK KİMYANIN TEORİK TEMELLERİ5Doç.Dr.Semahat Küçükkolbaşı
8213011032İYON-SEÇİCİ ELEKTROTLAR VE UYGULAMALARI5Prof. Dr. S. Beniz GÜNDÜZ
8213011037HİDROFİLİK ETKİLEŞMELER VE UYGULAMALARI5Yrd.Doç.Dr. Fatih DURMAZ
8213011040FONKSİYONLANDIRILMIŞ NANOYAPILAR VE UYGULAMALARI5Doc. Dr. Yasemin Oztekin
8213011043KROMATOĞRAFİDE KOLON TASARIMI VE ANALİZ YÖNTEMLERİ5Yrd.Doç.Dr. Fatih DURMAZ
8213011044ANALİTİK KİMYADA NANO TEKNOLOJİ VE UYGULAMALARI5Doc. Dr. Yasemin Oztekin
8213011045KİMYASAL SENSÖRLER VE ANALİTİK UYGULAMALARI5Doç.Dr.Semahat Küçükkolbaşı
8213011046KATI FAZ EKSTRAKSİYONLARI5Yrd.Doç.Dr Fatih DURMAZ
8213011052ENDÜSTRİYEL BİTKİSEL ÜRÜNLER VE İNCELENMESİ5Yrd.Doç.Dr. Fatih DURMAZ
(DÖNEM Bahar)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8213011013İLERİ AYIRMA TEKNİKLERİ5Prof. Dr. Hüseyin KARA
8213011019POLAROGRAFİ5Prof. Dr. Zafer YAZICIGİL
8213011023POTANSİYOMETRİ ÖLÇÜMLER5
8213011024ASİT VE BAZ KİMYASI5Doç.Dr Mustafa Şahin
8213011027UYGULAMALI VOLTAMETRİK ANALİZ METODLARI5Doç.Dr.Semahat Küçükkolbaşı
8213011028BOR KİMYASI VE BOR BİLEŞİKLERİ5Doç.Dr. Özcan Koçyiğit
8213011029FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ VE FLORİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ5Prof. Dr. S. Beniz GÜNDÜZ
8213011033YÜZEY KARAKTERİZASYON TEKNİKLERİ6Prof. Dr. Zafer YAZICIGİL
8213011038SÜPERKRİTİK AKIŞKAN EKSTRAKSİYONLARI5Yrd.Doç.Dr. Fatih DURMAZ
8213011042YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOĞRAFİSİNDE ANALİZ YÖNTEMLERİ5Yrd.Doç.Dr. Fatih DURMAZ
8213011048İNGİLİZCE BİLİMSEL MAKALE OKUMA ANLAMA VE DEĞERLENDİRME5Prof. Dr. S. Beniz GÜNDÜZ
8213011049LABORATUVAR VE İŞ YERLERİNDEKİ KİMYASAL RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, KONTROLU VE METODOLOJİ5Prof. Dr. Zafer YAZICIGİL
8213011050ENDÜSTRİYEL ATIK SULAR VE GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ5Yrd.Doç.Dr. Fatih DURMAZ
8213011051ANALİTİK YÖNTEM VALİDASYONU5Doç.Dr.Semahat Küçükkolbaşı
8213011058FONKSİYONEL MAKROSİKLİK BİLEŞİKLER VE ANALİTİK UYGULAMALARI5Doç.Dr. Pervin DEVECİ