FEN FAKÜLTESİ
MATEMATİK
Projeler

Matematik Bölümü aşağıdaki Avrupa Birliği Projelerini tamamlamıştır.

Yenilik Transferi Projesi:

Proje Adı: Establishing Web-Based Mathematical Learning System

Proje No: 2009-TR1-LEO05-08701


Ortaklık Projesi:

Proje Adı: Building Up Virtual Mathematics Laboratory

Proje No: 2009-1-TR1-LEO04_05414-6