FEN FAKÜLTESİ
MATEMATİK
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Durmuş Bozkurt

Erasmus Koordinatör: Doç. Dr. Aydın Kurnaz

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. Aydın Kurnaz

AKTS Koordinatör: Doç. Dr. Yıldıray Keskin

Amacı: Matematik bölümü lisans eğitiminin temel amacı öğrencilerin kapsamlı bir şekilde eğitilerek bağımsız, eleştirel yaklaşıma sahip ve kendine güvenen bireyler olarak matematiği inceleyebilen ve uygulayabilen şahıslar yetiştirmek ve lisansüstü çalışmaları amaçlayan öğrencileri de bu yönde hazırlamaktır.

Vizyon: Yapılan kaliteli bilimsel yayınları ve projeleriyle, bilim ve teknolojinin baş döndürücü gelişmesinin bir sonucunda ortaya çıkan popüler araştırma alanlarına yönelerek kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren akademik personeliyle, bilgi üretme ve sahip olduğu eğitimi gerçek hayatta uygulayabilme becerisini kazanmış olarak yetiştirilen bireylerle, ulusal ve uluslararası alanda tanınan, öncü bir bölüm olmaktır.

Misyon: Bölümümüz, matematiğin her alanında uluslararası düzeyde çalışmalar yapabilecek bilgilere sahip ve edindiği bilgileri diğer disiplinlere uygulama becerisini kazanmış, eleştirel bakan ve düşünebilen, karşılaştığı sorunlara çözüm getirebilen, bulunduğu konumda öncü ve evrensel değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi ve kaliteli bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yaptırmayı hedefler.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: 1976-1977 öğretim yılında Fen Fakültesinin 6 bölümünden biri olarak kuruldu. Ankara Üniversitesi, ODTÜ gibi üniversitelerden öğretim üyesi desteği aldı. Bölümden yetişen birçok öğretim üyesi çeşitli üniversitelerde görev yapmaktadır. Halen 5 profesör, 5 doçent, 7 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 18 araştırma görevlisini kadrosunda barındırmaktadır. 1987-1988 yılında taşındığı Alâeddin Keykubat Kampusunde eğitim öğretimine devam etmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Matematik bölümüne kayıt yaptırmak isteyen kişinin, Selçuk Üniversitesinin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş (başvuru koşullarını sağlamak şartıyla) yapabilir. Selçuk Üniversitesi kabul edilen bir anlaşma ile sınırları çizilmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planında belirtilen herhangi bir Türkçe dersi seçebilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Matematik programında spesifik olarak kullanılan önceki öğrenimle ilgili düzenlemeler yoktur.

Mezuniyet Şartları: Matematik Lisans programından mezun olabilmek için eğitim-öğretim programında yer alan tüm zorunlu dersleri ve alması gereken seçmeli derslerin tamamını başarması, genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve toplam 240 AKTS kredilik iş yükünü tamamlaması gerekir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.

İstihdam Olanakları: Matematik Bölümü mezunları ilk ve orta eğitim kurumlarında öğretmenlik, özel eğitim kurumlarında eğitmenlik, banka ve sigorta sektörlerinde matematik ve bilgisayar destekli çözüm üretme uzmanı, işletmelerin mühendislik analizi ve tasarımı yapan bölümlerinde kariyer imkanları bulabilirler. Ayrıca yüksek lisans ve doktora çalışmaları gibi akademik çalışma alanlari ile araştırma projelerinde yer alma imkanları kendilerine açıktır.

Üst Derece Programlara Geçiş: Matematik Bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar ayni bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi, bazı başka alanlarda da yüksek lisans programına başvurabilirler. Selçuk Üniversitesi Matematik Bölümü lisansüstü programlarına başvuru koşullarına Fen Bilimleri Enstitüsünün internet sayfalarından ulaşabilirsiniz.