FEN FAKÜLTESİ
MATEMATİK
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Dilek MADEN

Erasmus Koordinatör: Doç. Dr. Tuncer ACAR

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. Aynur YALÇINER

Mevlana Koordinatör: Prof. Dr. Fatma Muazzez ŞİMŞİR

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Kemal AYDIN

Amacı: Matematik bölümü lisans eğitiminin temel amacı öğrencilerin kapsamlı bir şekilde eğitilerek bağımsız, eleştirel yaklaşıma sahip ve kendine güvenen bireyler olarak matematiği inceleyebilen ve uygulayabilen şahıslar yetiştirmek ve dünyada ilk 500 üniversite arasına girebilmek için lisansüstü çalışmaları amaçlayan öğrencileri de bu yönde hazırlamaktır.

Vizyon: Matematik Bölümü Lisans Programı, matematiğin değişik alanlarında araştırma yapabilecek lisans düzeyinde bilgiye sahip bilgisayar yazılımı, finans, iktisat gibi matematikle yakından ilintili alanlarda temel bilgiye sahip kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Misyon: Bölümümüz, matematiğin her alanında uluslararası düzeyde çalışmalar yapabilecek bilgilere sahip ve edindiği bilgileri diğer disiplinlere uygulama becerisini kazanmış, eleştirel bakan ve düşünebilen, karşılaştığı sorunlara çözüm getirebilen, bulunduğu konumda öncü ve evrensel değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi ve kaliteli bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yaptırmayı hedefler.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Bölüm 1976-1977 yılları arasında Fen Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bu dönemde Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) gibi köklü üniversiteler tarafından desteklenmektedir. Günümüzde, bu kurumdan mezun olan birçok eğitmen ülke genelinde çeşitli üniversitelerde eğitim görmektedir. Şimdi 6 Profesör, 7 Doçent, 9 Dr. Öğretim Üyesi ve 6 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Alâeddin Keykubat Kampüsündeki eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Matematik bölümüne kayıt yaptırmak isteyen kişinin, Selçuk Üniversitesinin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş (başvuru koşullarını sağlamak şartıyla) yapabilir. Selçuk Üniversitesi kabul edilen bir anlaşma ile sınırları çizilmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planında belirtilen herhangi bir Türkçe dersi seçebilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Matematik Lisans, Eğitim Fakültelerinin Orta Öğretim Öğretmenliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ve İstatistik Bölümü mezunu olanlar yüksek lisansa kabul edilmektedir.

Mezuniyet Şartları: Matematik Lisans programından mezun olabilmek için eğitim-öğretim programında yer alan tüm zorunlu dersleri ve alması gereken seçmeli derslerin tamamını başarması, genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve toplam 240 AKTS kredilik iş yükünü tamamlaması gerekir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ders Öğretim Planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

İstihdam Olanakları: Matematik Bölümü mezunları ilk ve orta eğitim kurumlarında öğretmenlik, özel eğitim kurumlarında eğitmenlik, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde matematik ve bilgisayar destekli çözüm üretme uzmanı, işletmelerin mühendislik analizi ve tasarımı yapan bölümlerinde kariyer imkânları bulabilirler. Ayrıca yüksek lisans ve doktora çalışmaları gibi akademik çalışma alanları ile araştırma projelerinde yer alma imkânları kendilerine açıktır.

Üst Derece Programlara Geçiş: Matematik Bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar aynı bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi, başka alanlarda da yüksek lisans programına başvurabilirler. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü lisansüstü programlarına başvuru koşullarına Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün internet sayfalarından ulaşabilirsiniz.