FEN FAKÜLTESİ
MATEMATİK
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Matematik bilimiyle ilgili kavramları özümseyebilme ve ortaöğretime uyarlar
P.Ç.2 Matematik bilimindeki temel teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bunları kullanır
P.Ç.3 Alanında edindiği bilgileri kullanarak verileri yorumlar
P.Ç.4 Bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme ve veri tabanları vb. gibi bilgi kaynaklarını kullanabilme
P.Ç.5 Alanıyla ilgili çalışmaları tasarlar ve bağımsız olarak yürütür
P.Ç.6 Farklı alanlarda kendi alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde rol oynar
P.Ç.7 Soyut ve analitik düşünme yetisi kazanır
P.Ç.8 Hayat boyu öğrenmeye açıktır
P.Ç.9 Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğine inanır ve mesleki bilgi ve becerilerini devamlı geliştirir
P.Ç.10 Edindiği bilgi ve becerileri sözlü ve/veya yazılı olarak ifade edebilme
P.Ç.11 Alanındaki yayınları anlayabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur
P.Ç.12 Analitik düşünme yeteneği kazanır
P.Ç.13 Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve başka bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisini kazanm
P.Ç.14 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir
P.Ç.15 Problem çözmede, matematiksel modellemede ve bilgisayar programlamada gerekli olan yazılımları kullanabilme
P.Ç.16 Soyut ve uygulamalı kavramları anlayıp, bunlarla ilgili problemleri çözebilme
P.Ç.17 Çevre bilincine, iş sağlığı ve güvenliği bilgisine sahip olur
P.Ç.18 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri sorgulayarak değerlendirme
P.Ç.19 Teorik ve uygulamalı bilgi ve becerileri bağımsız yürütebilme
P.Ç.20 Bağımsız olarak problem oluşturma ve çözüm önerileri getirebilme
P.Ç.21 Sorumluluğu altındaki kişilere matematik alanındaki gelişmelere yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme
P.Ç.22 Matematik bilimi için gerekli istatistik bilgisine sahip olma
P.Ç.23 Bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
P.Ç.24 Soyut ve eleştirel akıl yürütmeyi içeren kavramları yorumlayarak ileri boyuta taşıyabilme