FEN FAKÜLTESİ
MATEMATİK
Dersin Adı   Matematik Modellemeye Giriş II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 2709814 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersi tamamlayan öğrencilerin doğadaki örnek matematiksel modelleri incelemeleri ve çeşitli problemlerin de modellerini kurabilme yeteneği kazanmaları amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
70 30 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik Anlatım+Uygulamaya yönelik bol örnekler+Ödev
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Doğa kanunları ve fiziksel modeller. K. K. Tung, Topics in Mathematical Modeling. Princeton University Press.
2 Doğa kanunları ve fiziksel modeller. K. K. Tung, Topics in Mathematical Modeling. Princeton University Press.
3 Değişimin zamanda adım adım modellenmesi. K. K. Tung, Topics in Mathematical Modeling. Princeton University Press.
4 Değişimin zamanda adım adım modellenmesi. K. K. Tung, Topics in Mathematical Modeling. Princeton University Press.
5 Differensiyel Denklem Modelleri K. K. Tung, Topics in Mathematical Modeling. Princeton University Press.
6 Differensiyel Denklem Modelleri ve çözüm analizleri K. K. Tung, Topics in Mathematical Modeling. Princeton University Press.
7 Differensiyel Denklem Modelleri ve çözüm analizleri K. K. Tung, Topics in Mathematical Modeling. Princeton University Press.
8 Fiziksel bilimlerde, Kepler, Newton ve Calculus modellemeleri. K. K. Tung, Topics in Mathematical Modeling. Princeton University Press.
9 Fiziksel bilimlerde, Kepler, Newton ve Calculus modellemeleri. K. K. Tung, Topics in Mathematical Modeling. Princeton University Press.
10 Ara Sınav K. K. Tung, Topics in Mathematical Modeling. Princeton University Press.
11 Nonlineer nüfus modelleri: Faz düzlemleri kullanarak niceliksel analize giriş. K. K. Tung, Topics in Mathematical Modeling. Princeton University Press.
12 Nonlineer sistemler ve kararlılığı. K. K. Tung, Topics in Mathematical Modeling. Princeton University Press.
13 Lineer ve Nonlineer Analiz K. K. Tung, Topics in Mathematical Modeling. Princeton University Press.
14 Lineer ve Nonlineer Analiz K. K. Tung, Topics in Mathematical Modeling. Princeton University Press.
15 Maple uygulamaları K. K. Tung, Topics in Mathematical Modeling. Princeton University Press.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 32
Final : 1 32
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Çeşitli matemaiksel problemlerin modellerini oluşturabilir. 4
D.Ö.Ç. 2 Karşılaştığı problemleri maple ve matlab yardımı ile çözebilir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20