FEN FAKÜLTESİ
MATEMATİK
Dersin Adı   Nümerik Analiz II(SEÇMELİ)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 2709604 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe BULGAK
Koordinator E-mail abulgak selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Bulgak
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrencilere Nümerik analiz ile ilgili temel kavramları vermek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
70 30 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik Anlatım+Örnek Çözümler+Ödev
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İnterpolasyonlar genel tanım ve işlevleri, Taylor serisi ve fonksiyonların hesaplanması, Taylor polinom yaklaştırması, hata analizi 1. Curtis F. Gerald, Patrick O. Wheatley, Applied Numerical Analysis, Addison wesley pub. 2. John H. Mathews, Numerical Methods, Prentice hall 3. Rid L. Burden, J. Douglas Faires, Numerical Analysis.
2 Polinom interpolasyonlarına giriş. Lagrange İnterpolasyonu ve Hata analizi ve Sınırlaması 1. Curtis F. Gerald, Patrick O. Wheatley, Applied Numerical Analysis, Addison wesley pub. 2. John H. Mathews, Numerical Methods, Prentice hall 3. Rid L. Burden, J. Douglas Faires, Numerical Analysis.
3 Newton Polinomları, Bölünmüş Farklar interpolasyonu ve Hata tanımları 1. Curtis F. Gerald, Patrick O. Wheatley, Applied Numerical Analysis, Addison wesley pub. 2. John H. Mathews, Numerical Methods, Prentice hall 3. Rid L. Burden, J. Douglas Faires, Numerical Analysis.
4 Eşit aralıklı interpolayon hesaplamaları ve diğer interpolasyon formları. Ters interpolasyon 1. Curtis F. Gerald, Patrick O. Wheatley, Applied Numerical Analysis, Addison wesley pub. 2. John H. Mathews, Numerical Methods, Prentice hall 3. Rid L. Burden, J. Douglas Faires, Numerical Analysis.
5 Spline İnterpolasyonlarına giriş, lineer, quadratik ve kübik spline interpolasyonları ve hesaplama teknikleri 1. Curtis F. Gerald, Patrick O. Wheatley, Applied Numerical Analysis, Addison wesley pub. 2. John H. Mathews, Numerical Methods, Prentice hall 3. Rid L. Burden, J. Douglas Faires, Numerical Analysis.
6 Rasyonel interpolasyon ve Padé yaklaşımları ve hata analizi 1. Curtis F. Gerald, Patrick O. Wheatley, Applied Numerical Analysis, Addison wesley pub. 2. John H. Mathews, Numerical Methods, Prentice hall 3. Rid L. Burden, J. Douglas Faires, Numerical Analysis.
7 Chebyshev polinomları yardımıyla interpolasyon polinomlarının oluşturulması ve hata analizi 1. Curtis F. Gerald, Patrick O. Wheatley, Applied Numerical Analysis, Addison wesley pub. 2. John H. Mathews, Numerical Methods, Prentice hall 3. Rid L. Burden, J. Douglas Faires, Numerical Analysis.
8 Eğri uyarlaması ve En küçük Kareler yaklaşımları çeşitli uygulamaları 1. Curtis F. Gerald, Patrick O. Wheatley, Applied Numerical Analysis, Addison wesley pub. 2. John H. Mathews, Numerical Methods, Prentice hall 3. Rid L. Burden, J. Douglas Faires, Numerical Analysis.
9 Nümerik Türev, hata analizi ve optimum adım uzunluğu. 1. Curtis F. Gerald, Patrick O. Wheatley, Applied Numerical Analysis, Addison wesley pub. 2. John H. Mathews, Numerical Methods, Prentice hall 3. Rid L. Burden, J. Douglas Faires, Numerical Analysis.
10 Ara Sınav
11 Nümerik türev formülleri ve interpolayon polinomları yardımıyla çıkarılmaları ve hata analizleri. 1. Curtis F. Gerald, Patrick O. Wheatley, Applied Numerical Analysis, Addison wesley pub. 2. John H. Mathews, Numerical Methods, Prentice hall 3. Rid L. Burden, J. Douglas Faires, Numerical Analysis.
12 Nümerik integral, Newton-Cotes formüllerin analitik oluşumu 1. Curtis F. Gerald, Patrick O. Wheatley, Applied Numerical Analysis, Addison wesley pub. 2. John H. Mathews, Numerical Methods, Prentice hall 3. Rid L. Burden, J. Douglas Faires, Numerical Analysis.
13 Adi diferansiyel denklemlerin nümerikçözümleri 1. Curtis F. Gerald, Patrick O. Wheatley, Applied Numerical Analysis, Addison wesley pub. 2. John H. Mathews, Numerical Methods, Prentice hall 3. Rid L. Burden, J. Douglas Faires, Numerical Analysis.
14 Kısmi diferansiyel denklemlerin numerikçözümleri 1. Curtis F. Gerald, Patrick O. Wheatley, Applied Numerical Analysis, Addison wesley pub. 2. John H. Mathews, Numerical Methods, Prentice hall 3. Rid L. Burden, J. Douglas Faires, Numerical Analysis.
15 Kısmi diferansiyel denklemlerin numerikçözümleri 1. Curtis F. Gerald, Patrick O. Wheatley, Applied Numerical Analysis, Addison wesley pub. 2. John H. Mathews, Numerical Methods, Prentice hall 3. Rid L. Burden, J. Douglas Faires, Numerical Analysis.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 33
Final : 1 33
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Nümerik teknikleri kullanarak problem çözebilir 4
D.Ö.Ç. 2 2. Uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama yöntemlerini kullanabilir 4
D.Ö.Ç. 3 3. Hata analizi yapabilme ve yorumlayabilir 4
D.Ö.Ç. 4 4. Analitik yöntemlerle nümerik yöntemler arasındaki ilişkileri kurabilir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20