FEN FAKÜLTESİ
MATEMATİK
Dersin Adı   DİFERENSİYEL GEOMETRİ II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 2709602 4 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Talat SARIAYDIN
Koordinator E-mail mtalat.sariaydin selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Talat SARIAYDIN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Şerit ve yüzey teorisi hakkında temel bilgileri vermek,yüzey teorisi ve yüzey çeşitlerini tanıtmak ve günlük hayattaki problemlerin çözümünde nasıl bir yol izleyeceği becerisini kazandırmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
100 0 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1.Sözlü Anlatım 2.Soru-Cevap 3.Tartışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Şerit teorisi hakkında temel bilgiler Pressley, A., Elementary Differential Geometry, Springer, 2001
2 Şerit üçlüsü Pressley, A., Elementary Differential Geometry, Springer, 2001
3 Şeridin temel eğrilik ve burulma invaryantları Pressley, A., Elementary Differential Geometry, Springer, 2001
4 Yüzey teorisine giriş ve temel bilgiler Pressley, A., Elementary Differential Geometry, Springer, 2001
5 Yüzeyin parametre eğrileri, tanjant uzayı Pressley, A., Elementary Differential Geometry, Springer, 2001
6 Bazı özel yüzeyler Pressley, A., Elementary Differential Geometry, Springer, 2001
7 Yüzey üzerinde açı ve alan hesabı Pressley, A., Elementary Differential Geometry, Springer, 2001
8 Yüzeyin eğrilikleri (Gauss, ortalama, normal) Pressley, A., Elementary Differential Geometry, Springer, 2001
9 Birinci ve ikinci esas formlar,Yüzey üzerindeki noktaların karakteristikleri Pressley, A., Elementary Differential Geometry, Springer, 2001
10 Ara sınav Pressley, A., Elementary Differential Geometry, Springer, 2001
11 Yüzeyin eğrilik, asimtotik ve jeodezik çizgileri Pressley, A., Elementary Differential Geometry, Springer, 2001
12 Hiperküre ve temel formlar Pressley, A., Elementary Differential Geometry, Springer, 2001
13 Hipersilindir ve temel formlar Pressley, A., Elementary Differential Geometry, Springer, 2001
14 Dönel hiperyüzeyler ve Tor yüzeyi Pressley, A., Elementary Differential Geometry, Springer, 2001
15 Dönel hiperyüzeyler ve Tor yüzeyi Pressley, A., Elementary Differential Geometry, Springer, 2001
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 28
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Şerit ve yüzeyler hakkında temel bilgiler öğretir 4
D.Ö.Ç. 2 Nesneleri matematiksel olarak ifade edebilme becerisi kazandırır 4
D.Ö.Ç. 3 Muhakeme ve yorumlama yeteneği kazandırır 3
D.Ö.Ç. 4 Geometrik yorum ve görsel yorumlama yeteneği kazandırır 4
D.Ö.Ç. 5 Geometri alanındaki uygulamalı problemleri tasarlayabiir ve çözebilir 3
D.Ö.Ç. 6 Derste verilen kavramların günlük hayatta uygulama alanlarını öğrenir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20