FEN FAKÜLTESİ
MATEMATİK
Dersin Adı   CEBİR I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 2709508 4 / 0 6
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Aynur YALÇINER
Koordinator E-mail ayalciner selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç.Dr. Aynur YALÇINER
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrencilerimize 1. Sınıfta kazandırılan teorik düşünme gücünü, Cebirsel Yapılar, Yarı Gruplar, Gruplar ve özel grup örnekleri üstünde geliştirmelerini sağlamak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
100 0 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Temel yöntem, öğrenciyle yüz yüze anlatım ve bu esnada soru cevap yaparak, hem önceki konuların hem de yeni anlatılan konuların pekişmesini sağlamak.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Kümeler ve Mantık Cebire Giriş - Ahmet Sinan ÇEVİK
2 Tamsayılar Kümesinin Bazı Özellikleri Cebire Giriş - Ahmet Sinan ÇEVİK
3 Denklik Bağıntıları ve Denklik Sınıfları Cebire Giriş - Ahmet Sinan ÇEVİK
4 Fonksiyonlar Cebire Giriş - Ahmet Sinan ÇEVİK
5 Cebirsel Yapılar ve Yarı Gruplar Cebire Giriş - Ahmet Sinan ÇEVİK
6 Grup Kavramına Giriş Cebire Giriş - Ahmet Sinan ÇEVİK
7 Kosetler ve Lagrange Teoremi Cebire Giriş - Ahmet Sinan ÇEVİK
8 Homomorfizmalar, Normal Alt Gruplar ve Bölüm Grupları Cebire Giriş - Ahmet Sinan ÇEVİK
9 Simetrik Gruplar, Halkalar Kavramına Giriş Cebire Giriş - Ahmet Sinan ÇEVİK
10 Ara sınav
11 İdealler, Halka Homomorfizmaları Cebire Giriş - Ahmet Sinan ÇEVİK
12 Tamlık Bölgesi ve Cisimlere Başlangıç Cebire Giriş - Ahmet Sinan ÇEVİK
13 Vektör Uzaylar Cebire Giriş - Ahmet Sinan ÇEVİK
14 Modüllere Başlangıç Cebire Giriş - Ahmet Sinan ÇEVİK
15 Genel Tekrar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 23
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Soyut ve Analitik Düşünme Yetisini Kazandırmak 3
D.Ö.Ç. 2 Matematik bilimiyle ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları birbiriyle ilişkilendirebilme. 4
D.Ö.Ç. 3 Bilimsel ve Analitik düşünme becerilerini kullanarak, temel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenme ve uygulama 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20