FEN FAKÜLTESİ
MATEMATİK
Dersin Adı   DİFERENSİYEL GEOMETRİ I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 2709502 4 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Talat SARIAYDIN
Koordinator E-mail mtalat.sariaydin selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Talat SARIAYDIN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Eğrilerin özelliklerini incelemek ve diferansiyelle ilişkisini vermek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
100 0 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1. Sözlü Anlatım 2. Soru-Cevap 3. Tartışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Vektörler, Vektor cebri, Vektör analizi Pressley, A., Elementary Differential Geometry, Springer, 2001.
2 Uzaylar(Afin, Öklid, Toppolojik ve Metrik uzaylar) Pressley, A., Elementary Differential Geometry, Springer, 2001.
3 Diferensiyellenebilir fonksiyonlar ve özellikleri Pressley, A., Elementary Differential Geometry, Springer, 2001.
4 Rn'de Eğriler , tanjant vektör, vektör alanları, yöne göre türev Pressley, A., Elementary Differential Geometry, Springer, 2001.
5 Kovaryant türev, Yay uzunluğu Pressley, A., Elementary Differential Geometry, Springer, 2001.
6 Eğriler, Teğet ve normal denklemleri Pressley, A., Elementary Differential Geometry, Springer, 2001.
7 Eğrilerin geometrisi, Eğrinin özellikleri Pressley, A., Elementary Differential Geometry, Springer, 2001.
8 Gradient ve geometrik yorum, Oskülatör düzlem Pressley, A., Elementary Differential Geometry, Springer, 2001.
9 Birim hızlı eğrilerin Frenet vektör alanları ve eğrilik ve düzlemler(Oskülatör, Normal, Rektifiyen), Eğrilik, Eğrilik ekseni, Eğrilik çemberi Pressley, A., Elementary Differential Geometry, Springer, 2001.
10 Ara sınav Pressley, A., Elementary Differential Geometry, Springer, 2001.
11 Burulma, Frenet formülleri ve Helisler Pressley, A., Elementary Differential Geometry, Springer, 2001.
12 Birim hızlı olmayan eğrilerin Frenet vektör alanları ve eğrilikler Pressley, A., Elementary Differential Geometry, Springer, 2001.
13 Oskülatör küre, Bertrant eğrileri Pressley, A., Elementary Differential Geometry, Springer, 2001.
14 Darboux vektörleri, Evolüt ve Envolütler Pressley, A., Elementary Differential Geometry, Springer, 2001
15 Darboux vektörleri, Evolüt ve Envolütler Pressley, A., Elementary Differential Geometry, Springer, 2001
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 28
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Nesnelerin matematiksel ifadelerini yazabilmeyi öğrenir 4
D.Ö.Ç. 2 Geometrik yorum yapabilmeyi öğrenir 4
D.Ö.Ç. 3 Muhakeme yapabilme yeteneğini geliştirir 3
D.Ö.Ç. 4 Analitik düşünme becerisi kazandırır 4
D.Ö.Ç. 5 Derste verilen kavramların günlük hayatta uygulama alanlarını öğrenir 3
D.Ö.Ç. 6 Günlük hayattan eğri örnekleri verebilir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20