FEN FAKÜLTESİ
MATEMATİK
Dersin Adı   SOYUT MATEMATİK II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 2709253 2 / 2 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Beceren
Koordinator E-mail ybeceren selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Analiz, Topoloji ve Cebir için gerekli olan Soyut Matematiğin temel kavramlarını vermek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
100 0 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Dersin Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme Dersin Ölçme Teknikleri: Sınav, Ödev
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Bağıntılar O. Özer, D. Çoker ve K. Taş, Soyut Matematik, Bilim yayınları, 7.Baskı, Ankara, 2010.
2 Denklik bağıntıları O. Özer, D. Çoker ve K. Taş, Soyut Matematik, Bilim yayınları, 7.Baskı, Ankara, 2010.
3 Sıralı kümeler ve tam sıralı kümeler O. Özer, D. Çoker ve K. Taş, Soyut Matematik, Bilim yayınları, 7.Baskı, Ankara, 2010.
4 Sırakorur fonksiyonlar ve sırasal eşyapı dönüşümleri O. Özer, D. Çoker ve K. Taş, Soyut Matematik, Bilim yayınları, 7.Baskı, Ankara, 2010.
5 Latisler O. Özer, D. Çoker ve K. Taş, Soyut Matematik, Bilim yayınları, 7.Baskı, Ankara, 2010.
6 İyi sıralı kümeler O. Özer, D. Çoker ve K. Taş, Soyut Matematik, Bilim yayınları, 7.Baskı, Ankara, 2010.
7 Seçme aksiyomu ve eşdeğerleri O. Özer, D. Çoker ve K. Taş, Soyut Matematik, Bilim yayınları, 7.Baskı, Ankara, 2010.
8 Cebirsel yapılar ikili işlem O. Özer, D. Çoker ve K. Taş, Soyut Matematik, Bilim yayınları, 7.Baskı, Ankara, 2010.
9 Gruplar O. Özer, D. Çoker ve K. Taş, Soyut Matematik, Bilim yayınları, 7.Baskı, Ankara, 2010.
10 Arasınav Ders Notları ve Dersle ilgili notlar
11 Halkalar O. Özer, D. Çoker ve K. Taş, Soyut Matematik, Bilim yayınları, 7.Baskı, Ankara, 2010.
12 Cisimler ve vektör uzaylar O. Özer, D. Çoker ve K. Taş, Soyut Matematik, Bilim yayınları, 7.Baskı, Ankara, 2010.
13 Sayı sistemleri Doğal sayılar ve Tam sayılar O. Özer, D. Çoker ve K. Taş, Soyut Matematik, Bilim yayınları, 7.Baskı, Ankara, 2010.
14 Rasyonel sayılar ve Gerçel sayılar O. Özer, D. Çoker ve K. Taş, Soyut Matematik, Bilim yayınları, 7.Baskı, Ankara, 2010.
15 Sonlu ve sonsuz kümeler O. Özer, D. Çoker ve K. Taş, Soyut Matematik, Bilim yayınları, 7.Baskı, Ankara, 2010.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Bağıntı ve bağıntının özelliklerini tanır. Kısmen sıralı ve tam sıralı kümelerle ilgili küçük ve büyük eleman ile sup ve inf kavramlarını açılar. 4
D.Ö.Ç. 2 Artan fonksiyon ve sırasal eşyapı dönüşümünü ile Latis ve özelliklerini öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 3 İyi sıralı kümelerin temel özelliklerini tanımlar. Seçme aksiyomunu ve onun eşdeğerlerini yorumlar. 4
D.Ö.Ç. 4 Cebirsel yapılar olan ikili işlem, grup, halka, cisim, vektör uzay ve cebir kavramalarını öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 5 Sayı sistemleri olan doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel ve gerçel sayıların temel özelliklerini tanır. Sonlu ve sonsuz kümeler ile sayılabilir ve sayılamaz kümeleri öğrenir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20